Από τις 4 έως τις 22 Ιουλίου οι εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων ΙΕΚ της Ηπείρου

Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ανακοίνωσε τα εξεταστικά κέντρα στα οποία θα διεξαχθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. 1ης περιόδου 2016.

Περισσότερα

Χορεύοντας με τον κάβουρα στην πανεπιστημιακή πίστα

Του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Ως ένα βήμα μπροστά και δύο πίσω, θα χαρακτήριζα την υπερψήφιση από τη Βουλή του νομικού πλαισίου που επαγγέλλεται αλλαγές στην ανώτατη εκπαίδευση. Παρότι υπάρχουν και κάποιες (σκόρπιες) θετικές πρόνοιες που ενδεχομένως θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων στον ακαδημαϊκό χώρο, το συνολικό «προϊόν» αποτελεί οπισθοδρόμηση, όπως και να το δεις. Πρόκειται για τη θέσπιση ενός ολιγαρχικού μοντέλου διοίκησης και λειτουργίας των πανεπιστημιακών σχολών, που αναιρεί σε κρίσιμο βαθμό την διαδικασία λογοδοσίας της διοίκησης προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, ενώ σχετικοποιεί την ελευθερία που είχε θεμελιωθεί μέσα από κοινωνικούς αγώνες πολλών δεκαετιών για «ψωμί – παιδεία – ελευθερία».

Προφανώς οι συντάκτες και υποστηρικτές αυτού του σχεδίου νόμου σκέφτηκαν ότι τώρα που αντικειμενικά (αλλά με αποκλειστικά δική τους ευθύνη) περιορίζεται το ψωμί, θα πρέπει να περιοριστούν και τα αγαθά της παιδείας και ελευθερίας, για λόγους πολιτικής συμμετρίας! Θα πρέπει και η ανώτατη εκπαίδευση να προσαρμοστεί στη φτωχοποίηση του ελληνικού λαού και στην νεοφιλελευθεροποίηση των θεσμών της πολιτείας! Έπρεπε και τα πανεπιστήμια να προσαρμοστούν στο επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης, έστω και με είκοσι χρόνια καθυστέρηση σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, που παρόλα αυτά σήμερα μοιάζει να αντιλαμβάνονται ότι έσφαλαν μετατρέποντας τις ακαδημαϊκές σχέσεις σε αγοραίες σχέσεις.

Περισσότερα