Σχεδιάζεται κρατική «bad bank» για τα «κόκκινα» δάνεια;

Δραστικές λύσεις για τη ριζική, έπειτα από πέντε χρόνια ήπιων εφαρμογών, αντιμετώπιση του «βουνού» των 115 δισ. ευρώ «κόκκινων» και προβληματικών δανείων ζητούν οι θεσμοί, εξ ου και το κονδύλι για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών φθάνει το πράγματι τεράστιο ποσό των 25 δισ. ευρώ.
Ασφαλείς πληροφορίες της Realnews αναφέρουν ότι το επόμενο χρονικό διάστημα και εφόσον υπογραφεί το τρίτο μνημόνιο θα τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία μιας ενιαίας bad bank, στην οποία θα μεταφερθούν «κόκκινα» δάνεια όλων των κατηγοριών, με αιχμή όμως τα επιχειρηματικά.
Το υπό εξέταση σχέδιο προβλέπει τη μεταφορά στον ειδικό φορέα (κρατική bad bank) τουλάχιστον το 30% των «κόκκινων» δανείων, δηλαδή δάνεια ύψους περίπου 30 δισ. ευρώ. Η απόκτηση των συγκεκριμένων δανείων από τον ειδικό φορέα θα γίνεται με ένα discount, το οποίο θα διαμορφωθεί ανάλογα με την κατηγορία του δανείου.
Ο φορέας θα λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και στόχος του θα είναι η ενεργή διαχείριση των δανείων με πώλησή τους σε ξένα ή εγχώρια κεφάλαια. Δεν αποκλείεται στην bad bank να συμμετάσχουν και ιδιωτικά κεφάλαια, όπως έγινε στις κρατικές bad bank Sareb της Ισπανίας και ΝΑΜΑ της Ιρλανδίας.
Περισσότερα

Ο δοσομετρητής χάλασε

Του Δημήτρη Α. Γιαννακόπουλου

Ανακουφίστηκε η κυβέρνηση και η διαπλοκή από την απόφαση του Eurogroup, καθώς απεφεύχθη η γενικευμένη στάση πληρωμών και απελευθερώθηκαν υπεσχημένοι πόροι για ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, ώστε αυτές μέσω της απομόχλευσης να πάρουν παράταση ζωής και να παραμείνουν υπό τον έλεγχο των μεγαλομετόχων τους.

Καλώς ανακουφίστηκαν, λοιπόν, αν και δεν υπήρχε κανείς πραγματικός κίνδυνος το Eurogroup να ελάμβανε απόφαση που θα έθετε την χώρα τυπικά εκτός ευρωζώνης. Όλα υπήρξαν για άλλη μια φορά κακοστημένο θέατρο. Όπως είδατε, όπως τα πρόβλεψα έτσι και έγιναν και ούτε γάτα, ούτε εμφανής πολιτική ζημιά, αν και η καθυστέρηση στην καταβολή των δόσεων προκάλεσε και προκαλεί οικονομική ζημία, τόσο στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, όσο και στο κράτος αυτό καθ’ εαυτό, όπως και σε ορισμένους προμηθευτές του.

Περισσότερα