Το σχέδιο νόμου για τους ημιυπαίθριους

Τα νέο σχέδιο νόμου για τους ημιυπαίθριους δόθηκε στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα το νέο νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα διατήρησης για τα επόμενα 40 χρόνια δηλούμενων χώρων με αυθαίρετες υπερβάσεις δόμησης και αλλαγές χρήσης μετά από την καταβολή του σχετικού «προστίμου διατήρησης και πράσινης χρήσης», χωρίς όμως να προβλέπεται η νομιμοποίηση για το «παράνομο κτίσμα». Τα πρόστιμα θα είναι κλιμακωτά με συντελεστή από 5% έως 15% επί της τιμής ζώνης και ανάλογα του εμβαδού, της χρήσης του χώρου και αν βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως. Τέλος, το πρόστιμο θα κατατίθεται στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ), θα τηρείται σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ταμείο Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» και θα διατίθεται εντός του Πρωτοβάθμιου Ο.Τ.Α. στη διοικητική περιφέρεια εντός του οποίου ανήκουν οι χώροι που δηλώνονται.

Περισσότερα