Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία για φυσικό αέριο

Στην Αθήνα στις 13 Απριλίου 2011 και ώρα 19.00 το απόγευμα, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

«« Λήψη απόφασης διαμαρτυρίας για τη μη διανομή φυσικού αέριου στην Ήπειρο:

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία επί συνόλου 25 παρευρέθησαν είκοσι ένας (21), με απόντες τους Δημήτριο Σιούλα, Ελευθερία Σιαμέτη, Ελευθέριο Τζόκα και Νικόλαο Ζέκη αρχίζει η συνεδρίαση του τρίτου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Επί του θέματος αυτού ο Πρόεδρος εισηγήθηκε στο Δ.Σ τα ακόλουθα: Κύριοι Συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε τελευταία βρίσκεται στην επικαιρότητα το θέμα του Ελληνοϊταλικού αγωγού Φυσικού αερίου “IGI- ΠΟΣΕΙΔΩΝ”. Η Συνομοσπονδία μας χωρίς να αφίσταται του ψηφίσματος της Γ.Σ. που εξέδωσε την 20η Μαρτίου 2011, πιστεύει ότι το έργο αυτό είναι έργο ύψιστης Εθνικής σημασίας γιατί καθιστά τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή, αλλά και γιατί θα συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη και της οικονομίας και της κοινωνίας υπό την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι θα διανεμηθεί και στην Ήπειρο.

Περισσότερα

Η Πατρίς… αγνωμονούσα

Αποκλείεται από το φυσικό αέριο η Ήπειρος αν και ο αγωγός περνάει μέσα από τα «σπλάχνα της». – Ανακοίνωση διαμαρτυρίας της Πανηπειρωτικής, η οποία φέρνει το θέμα στη Βουλή.

Άρθρο του Χαράλαμπου Γαλιάνδρα – Αρτινού

Η κατασκευή του ελληνοϊταλικού αγωγού φυσικού αερίου «IGI – ΠΟΣΕΙΔΩΝ» που θα διέρχεται και από την Ήπειρο και το εργοστάσιο συμπίεσης που θα ανεγερθεί σε περιοχή της Θεσπρωτίας χαρακτηρίζονται, και είναι, εθνικής σημασίας.

Η δημιουργία τους θα καταστήσει τη χώρα μας ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή και θα συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη τόσο της οικονομίας όσο και της κοινωνίας. Υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, όμως, να διανεμηθεί φυσικό αέριο και στην Ήπειρο.

Περισσότερα

Ψήφισμα Πανηπειρωτικής για αγωγό αερίου

Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας για τη διέλευση φυσικού αερίου στην Πέρδικα:

Η Γενική Συνέλευση της ΠΣΕ στην συνεδρίαση της, στις 20 Μαρτίου 2011, αποφάσισε ομόφωνα στην έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος, για τη διέλευση του φυσικού αερίου στην Πέρδικα: «Η απόφαση της ΔΕΠΑ για την διέλευση αγωγού φυσικού αερίου και δημιουργία εργοστασίου συμπίεσης στην Πέρδικα Θεσπρωτίας έχει δημιουργήσει αναστάτωση και κοινωνική ανατάραξη στους κατοίκους των περιοχών Πέρδικας, Συβότων και Πάργας γιατί θεωρούν, όχι αδικαιολόγητα, πως αν πραγματοποιηθεί ο σχεδιασμός της ΔΕΠΑ, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την πλήρη τουριστική υποβάθμιση μιας ολόκληρης περιοχής που είναι τουριστικά συνεχώς αναπτυσσόμενη.

Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, δεκαετίες τώρα αγωνίζεται για τη διέλευση του αγωγού από την Ήπειρο, γιατί θεωρεί ότι είναι μία από τις βασικές υποδομές ανάπτυξης της, υπό την απαραίτητη όμως προϋπόθεση και τον απαράβατο όρο, αφενός μεν της μη όχλησης του περιβάλλοντος σε ιδιαίτερου φυσικού κάλλους περιοχές, αφετέρου δε, τη διανομή και χρήση του αερίου στην Ήπειρο.

Η γενική συνέλευση συμπαρίσταται στο δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και απαιτεί από την πολιτεία την άμεση αναθεώρηση του τόπου και του τρόπου διέλευσης του αγωγού ως και την εξεύρεση λύσεων που θα πληρούν τις δύο παραπάνω αδιαπραγμάτευτες προϋποθέσεις της Π.Σ.Ε.»

Περισσότερα

Καχριμάνης: Επισκέψεις στη Θεσπρωτία

Η τουριστική ανάπτυξη της Θεσπρωτίας και της Ηπείρου, ως ενιαίου συνόλου, εξετάστηκε σε συναντήσεις  που είχε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης με επιχειρηματίες του κλάδου σε Σύβοτα, Πέρδικα, Πλαταριά και άλλα δημοτικά διαμερίσματα της περιοχής. Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εξέθεσαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και κατέθεσαν προτάσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της. Ο κ. Αλεξ. Καχριμάνης, στις τοποθετήσεις του, υπογράμμισε ότι  προγραμματική δέσμευση της παράταξής του, είναι να επιτευχθεί ισόρροπη αξιοβίωτη ανάπτυξη όλης της Ηπείρου, η οποία θα σέβεται και λαμβάνει υπόψη το περιβάλλον και  την κοινωνία. Μεταξύ άλλων, τόνισε και τα εξής:

«Στο σχέδιο μας περιλαμβάνεται η στήριξη του τουρισμού,  που είναι βασικός πυλώνας ανάπτυξης, με τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών σε κάθε περιοχή. Αντιμετωπίζουμε την Ήπειρο ενιαία τουριστικά, δίνουμε κατεύθυνση ώστε να συνδυάζεται ο καλοκαιρινός με το χειμερινό, το θαλάσσιος με τον ορεινό τουρισμό. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει προστιθέμενη αξία, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Παράλληλα, σε συνεργασία με όλους τους τουριστικούς φορείς, θα ανασχεδιάσουμε την τουριστική προβολή της Ηπείρου, και θεωρώ ότι θα ήταν προς όφελος όλων να μην προχωρούσε το ανάλογο πρόγραμμα που σχεδιάζει η Kρατική Περιφέρεια».

Για τον αγωγό Φυσικού Αερίου

Στο επίκεντρο των συζητήσεων, βρέθηκε και το θέμα της διέλευσης του φυσικού αερίου από την περιοχή της Πέρδικας. Μετά τις τοποθετήσεις των κατοίκων και των επαγγελματιών ο κ. Αλεξ. Καχριμάνης,  υπογράμμισε  τα εξής: «Από τα όσα ειπώθηκαν προκύπτει ότι στη χρονιά που διανύουμε  η ΔΕΠΑ εξασφάλισε τις προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις, που ήταν απαραίτητες για την έγκριση της προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με την οποία έγινε και η χωροθέτηση του έργου. Η χρησιμότητα του είναι αυτονόητη, και όλοι συμφωνούμε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό αναπτυξιακό έργο. Για να προχωρήσει όμως και να βρεθεί η βέλτιστη λύση απαιτείται κοινωνική συναίνεση και ειλικρίνεια. Οφείλουν οι αρμόδιοι να εξηγήσουν στους κατοίκους και στους φορείς για ποιο λόγο δεν τηρήθηκαν οι υποσχέσεις που είχαν δοθεί πέρυσι, και επίσης, εάν έχουν εξεταστεί άλλες λύσεις (μία εκ των οποίων ήταν του δημάρχου Ηγουμενίτσας κ. Θ. Πιτούλη) και για ποιο λόγο απορρίφθηκαν. Αυτό είναι χρήσιμο να γίνει τώρα. Οι παλινωδίες δεν λύνουν το πρόβλημα, δεν ωφελούν ούτε το έργο, ούτε την περιοχή».

Στο Νοσοκομείο Φιλιατών

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης κ. Αλεξ. Καχριμάνης, συνοδευόμενος από τον υποψήφιο Αντιπεριφερειάρχη κ. Θωμά Πιτούλη και υποψήφιους συμβούλους της «ΑΞΙΟΒΙΩΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» επισκέφτηκε, εκτός των άλλων, το Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου είχε συνάντηση με την Διοικήτρια του κ. Ιουλία Μαρκούλα, η οποία τον ενημέρωσε για λειτουργικά θέματα και τις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την επίλυση προβλημάτων που υπάρχουν.

Περισσότερα