Παρατείνεται μέχρι 30/9/2015 και χωρίς πρόστιμο η κατάθεση αίτησης για άδεια χρήσης νερού

epirusnewsΑπό το Σύλλογο Γεωπόνων Πρέβεζας

Με ΚΥΑ που υπέγραψαν οι συναρμόδιοι υπουργοί Εσωτερικών, Υποδομών και Παραγωγικής Ανασυγκρότησης δόθηκε παράταση μέχρι τις 30/9/2015 στην κατάθεση αίτησης για άδεια χρήσης νερού για αγροτική χρήση, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Σε σχετική διευκρινιστική εγκύκλιο που εξέδωσε εξάλλου η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΑΠΕΝ αναφέρονται τα εξής:

– Υπενθυμίζουμε στους χρήστες ύδατος την υποχρέωσή τους για υποβολή φακέλου για έκδοση άδειας χρήσης ύδατος, η οποία παρατείνεται για τελευταία φορά και χωρίς καμία επιβάρυνση, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015.
– Η ανάγκη αυτή προκύπτει για την αειφόρο διαχείριση των υδάτινων πόρων της χώρας, οι οποίοι βρίσκονται σε κίνδυνο ιδίως λόγω της κλιματικής αλλαγής.
– Επίσης για διευκόλυνση όλων η σχετική διαδικασία έχει απλουστευθεί σημαντικά, όπως περιγράφεται κατωτέρω.
– Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται όλοι οι χρήστες ύδατος να προβούν άμεσα στις σχετικές απλουστευμένες ενέργειες, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015 χωρίς καμία επιβάρυνση.

Περισσότερα

Λεπτομέρειες για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2014

Αγροτικά - ΓεωργίαΤις λεπτομέρειες για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για το 2014, δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε εγκύκλιο σχετικά με την «Εφαρμογή του Καθεστώτος της Ενιαίας Ενίσχυσης και Λοιπών Καθεστώτων και Μέτρων Στήριξης». Σύμφωνα με την εγκύκλιο η υποβολή της αίτησης (ΕΑΕ 2014) υποβάλλεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον ίδιο το γεωργό ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του απευθείας ή μέσω του διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Για να είναι έγκυρη η δήλωση, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλλει και ηλεκτρονικό αρχείο εκτός της πρώτης σελίδας της αίτησης, υπογεγραμμένης από τον ίδιο και όλων των υποχρεωτικών εγγράφων. Επίσης, παραγωγός μπορεί να υποβάλει την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2014 μέσω ενός πιστοποιημένου φορέα υποδοχής αίτησης (Φορέας Α ́ βαθμού ή Φορέας Β’ βαθμού) της επιλογής του που έχει πιστοποιηθεί για τη γεωγραφική περιοχή στην οποία ανήκει η έδρα της αγροτικής του εκμετάλλευσης.

«Όλοι οι δικαιούχοι θα παραλάβουν προσωπικούς κωδικούς διαδικτυακής πρόσβασης στο σύστημα υποβολής αιτήσεων. Η παραλαβή των κωδικών θα πραγματοποιηθεί με πιστοποίηση των στοιχείων του δικαιούχου, είτε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (για όσους επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση μόνοι τους), είτε από τον Φορέα Α ή Φορέα Β βαθμού της επιλογής τους, εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν την αίτηση μέσω αυτών (σε κάθε περίπτωση θα ψηφιοποιείται η αντίστοιχη εξουσιοδότηση η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής)», αναφέρει η εγκύκλιος.
Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προγραμμάτων λογισμικού, περιλαμβάνεται και η εφαρμογή ψηφιοποίησης των δηλωμένων αγροτεμαχίων, η οποία ενσωματώνει το νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο. Για το έτος ενίσχυσης 2014, στα πλαίσια της απλούστευσης των διαδικασιών που ορίζονται για την υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης, (άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1122/2009), γίνεται κατηγοριοποίηση των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε:

 • Δικαιολογητικά τα οποία πρέπει απαραιτήτως να συνοδεύουν «τον ηλεκτρονικό φάκελο» του παραγωγού και να είναι σε ηλεκτρονική μορφή (από σαρωτή/scanner).
 • Δικαιολογητικά που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες π.χ. ΑΤΕ, ΚΕΠΥΟ, ΗΔΙΚΑ κ.α.
 • Δικαιολογητικά που υποβάλλονται χωριστά σε μεταγενέστερη ημερομηνία της αίτησης.

Τα παραστατικά που υποβάλλονται υποχρεωτικά σε ηλεκτρονική μορφή και δεν έχουν υποβληθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή έχουν τροποποιηθεί, είναι τα παρακάτω:

 • Αντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας,
 • Αντίγραφα των παραστατικών νομής ενοικιαζόμενων κτηματολογικών τεμαχίων,
 • Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου του τραπεζικού ιδρύματος
 • Αντίγραφα των παραστατικών κατοχής ιδιόκτητων αγροτεμαχίων

Τα παραστατικά που υποβάλλονται κάθε έτος σε ηλεκτρονική μορφή, είναι τα παρακάτω:

 • Τιμολόγια ή δελτία αποστολής πιστοποιημένου σπόρου σκληρού σίτου και βαμβακιού,
 • Αντίγραφο παλαιού και νέου τύπου Μητρώου κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων,
 • Άδεια μετακίνησης προς θερινό βοσκότοπο ή βεβαίωση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού (Αγροτικό Κτηνιατρείο) από όπου γίνεται η μετακίνηση (για τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους),
 • Αντίγραφο βεβαίωσης «Δικαιωμάτων Κατοχής Κοινοτικών Βοσκοτόπων» ή Ατομική βεβαίωση κατοχής κοινοτικών/δημοτικών βοσκοτόπων
 • Υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, τρίτου προσώπου, ψεκασμού καλλιεργειών.
 • Έγγραφα που τεκμηριώνουν την περίπτωση ανωτέρας βίας
 • Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής σε περίπτωση που ο γεωργός υποβάλλει αίτηση μέσω Φορέα Α ́ ή Β ́ βαθμού.
Περισσότερα

Πραγματοποιήθηκε η 2η Ενημερωτική Εκδήλωση ΤοπΣΑ

ΆρταΜε επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου 2014, η ενημερωτική ημερίδα για τα «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας του ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» που διοργάνωσε η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟΥ ΑΡΤΑΣ» στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Επιμελητηρίου Άρτας.

Οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να θέσουν ερωτήσεις και να ζητήσουν διευκρινίσεις από τους εκπροσώπους της Αναπτυξιακής Σύμπραξης για τις δράσεις του συγκεκριμένου Έργου, την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση υποψήφιου ωφελούμενου και τα δικαιολογητικά το αργότερο έως τις 29/1/2014 (καταληκτική ημερομηνία). Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πρόσθετες πληροφορίες:

 • στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης www.topsa-arta.gr
 • στον ιστοχώρο κοινωνικής δικτύωσης της Α.Σ. www.facebook.com/topsa.arta
 • στο Εργαστήριο Γνώσης & Ευφυούς Πληροφορικής, Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Ηπείρου, Κωστακιοί Άρτας, http://kic.teiep.gr, kic@kic.teiep.gr (τηλ. 26810-50234)
 • στο CONSUL ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ (τηλ. 26810-52501)
 • στο Επιμελητήριο Άρτας (Κ. Αιτωλού & Ν. Πριοβόλου, Άρτα, http://www.e-artas.gr).
Περισσότερα

Δήμος Αρταίων: Συνεχίζονται οι Αιτήσεις για Επανασύνδεση του Ηλεκτρικού Ρεύματος

ΆρταΠραγματοποιήθηκαν οι πρώτες επανασυνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος σε νοικοκυριά που η ΔΕΗ λόγω οφειλών είχε διακόψει την παροχή. Οι συμπολίτες μας που θέλουν να επανασυνδέσουν το ηλεκτρικό ρεύμα, θα πρέπει να καταθέσουν στο Δήμο Αρταίων μια αίτηση, προσκομίζοντας συνημμένα ένα απόκομμα του λογαριασμού της ΔΕΗ καθώς και το εκκαθαριστικό τους σημείωμα.

Η τοπική υπηρεσία της ΔΕΗ έπειτα από εισήγηση της επιτροπής που δημιούργησε ο Δήμος Αρταίων, υλοποιώντας την πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ, αξιολογεί άμεσα όλες τις αιτήσεις και προβαίνει στην επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 2681362115 του Δήμου Αρταίων.

Περισσότερα

Τράπεζα Ηπείρου: Προσλήψεις εργαζομένων

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, λόγω της συνεχούς διεύρυνσης του δικτύου καταστημάτων της και μετά από απόφαση του Δ.Σ. της, προχωρά σε προκήρυξη για την πρόσληψη στελεχών. Περισσότερες πληροφορίες και διαθέσιμες θέσεις εργασίας, στην ιστοσελίδα της Τράπεζας: www.epirusbank.com.

Περισσότερα

Εκτός Π.Ε.Π. τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις

Ανακοινώθηκαν από την Περιφέρεια Ηπείρου τα αποτελέσματα επιλεξιμότητας για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που υλοποιείται μέσω του ΠΕΠ Ηπείρου. Τα αποτελέσματα είναι άκρως αποθαρρυντικά για τους συμμετέχοντες, ενώ επιχειρηματικοί κύκλοι από όλη την Ήπειρο δείχνουν έντονη απογοήτευση και δυσαρέσκεια. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά από την Περιφέρεια, οι τέσσερις στις πέντε επιχειρήσεις που υπέβαλλαν αίτηση, τίθενται εκτός προγράμματος.

Περισσότερα

Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Aπό τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2010 μέχρι και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2010 θα υποβάλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2010. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 8 και 9 Μαΐου 2010 για τα επίπεδα Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σ΄ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test), Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική, για το επίπεδο Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στην Ισπανική γλώσσα και για το επίπεδο Β1 «μέτρια γνώση» στην Τουρκική γλώσσα.

Περισσότερα