Πορεία υλοποίησης έργου MEDLS

Περιφέρεια ΗπείρουΗ Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για προώθηση και προβολή των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, υλοποιεί το Πρόγραμμα «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής» (MedLS) που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Στόχος του προγράμματος

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση και η προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού των Eλληνικών και Ιταλικών περιοχών, μέσω της δημιουργίας μιας κοινής επωνυμίας «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής», η οποία θα σηματοδοτεί τις τοπικές ιδιαιτερότητες στους πιο αντιπροσωπευτικούς τομείς : γαστρονομία, χαρακτηριστικά προϊόντα, φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, προϊόντα χειροτεχνίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου με κοινό σήμα «MedLS», που θα χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση όλων των επιχειρήσεων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών στο χώρο των παραδοσιακών προϊόντων και του τουριστικού τομέα, ενώ θα προσελκύσει και νέα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο.

Πορεία υλοποίησης παραδοτέων έργου

Μέχρι σήμερα στο πλαίσιο του έργου MedLS έχουν πραγματοποιηθεί τα κάτωθι:

 • Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου με τοπικά προϊόντα της περιοχής τα οποία προβλήθηκαν παρουσία πλήθους επισκεπτών στη διεθνή έκθεση Food Expo 2014 που υλοποιήθηκε στην Αθήνα στις 15-17 Μαρτίου 2014. Παράλληλα έγινε ανταλλαγή προϊόντων με εκπροσώπους από την Ιταλία – μέλη του εταιρικού σχήματος του έργου.
 • Πραγματοποίηση έρευνας σε εφτά σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Π.Ε. Ιωαννίνων με συμμετέχοντες μαθητές ηλικίας 6-10 ετών. Αντικείμενο της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης του μεσογειακού τρόπου ζωής ο οποίος βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή και την άσκηση. Μελετήθηκαν οι διατροφικές συνήθειες των μαθητών και πώς αυτές επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις.
 • Πραγματοποίηση έρευνας σε δείγμα 20 επιχειρήσεων της Π.Ε. Ιωαννίνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα εκείνων των τροφίμων που προάγουν το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, την παράδοση και το λαϊκό πολιτισμό της Ηπείρου. Αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η καταγραφή των φημισμένων, ονομαστών και ποιοτικών τοπικών προϊόντων της περιοχής, η αξιολόγηση της δυναμικής των προϊόντων και ο βαθμός εξωστρέφειάς τους, ο προσδιορισμός των υφιστάμενων καναλιών διανομής, οι ανάγκες και τα προβλήματα των προϊόντων, η διερεύνηση του τρόπου ενίσχυσης του συστήματος παραγωγής και διανομής των τοπικών αγροτικών προϊόντων.
 • Συγγραφή Εγχειριδίου MedLS. Από κοινού με τους υπόλοιπους εταίρους του έργου ολοκληρώνεται στο προσεχές διάστημα το εγχειρίδιο κανόνων και προϋποθέσεων για την ένταξη επιχειρήσεων στο δίκτυο MedLS.
 • Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης Επιχειρηματιών και Ευρύτερου Κοινού. Στόχος του γραφείου είναι να ενημερώνει την τοπική και επιχειρηματική κοινότητα για το έργο, τους στόχους και τις δράσεις του και κυρίως να κινητοποιεί και να ενθαρρύνει επιχειρηματίες της περιοχής να συμμετέχουν σε δράσεις προώθησης και προβολής των τοπικών προϊόντων και να ενταχθούν στο δίκτυο που προβλέπεται να συσταθεί το αμέσως επόμενο διάστημα.
 • Λειτουργία Γραφείου Τύπου το οποίο μεριμνά για τη δημοσιότητα και προβολή του έργου MedLS.

Στο προσεχές διάστημα και μέχρι το τέλος Αυγούστου που αναμένεται να υλοποιηθεί το έργο προβλέπεται να υλοποιηθούν ακόμη αρκετές δράσεις όπως :

 • Συμμετοχή της Περιφέρειας Ηπείρου σε διεθνή έκθεση στην Ιταλία για την προβολή των τοπικών προϊόντων που προασπίζουν τον μεσογειακό τρόπο ζωής
 • Εκπόνηση οδηγού φορέων του Δικτύου MedLS
 • Εκπόνηση οδηγού μελών του δικτύου MedLS
 • Υλοποίηση εκδηλώσεων – δρώμενων σε ανοικτό χώρο (road show)
 • Yλοποίηση ενημερωτικού – διαφημιστικού υλικού
 • Υλοποίηση εκπαιδευτικού υλικού για τη μεσογειακή διατροφή, πραγματοποίηση ενημερωτικών επισκέψεων σε σχολεία και μαθημάτων μαγειρικής.
 • Yλοποίηση συνεδρίου κλεισίματος του έργου
Περισσότερα

Έργο MedLS – Πρόγραμμα «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής»

Περιφέρεια ΗπείρουΗ Περιφέρεια Ηπείρου / Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για προώθηση και προβολή των παραδοσιακών τοπικών προϊόντων, υλοποιεί το Πρόγραμμα «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής» (MedLS) που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Στόχος του προγράμματος
Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση και η προώθηση του τουρισμού και του πολιτισμού των Eλληνικών και Ιταλικών περιοχών, μέσω της δημιουργίας μιας κοινής επωνυμίας «Μεσογειακός Τρόπος Ζωής», η οποία θα σηματοδοτεί τις τοπικές ιδιαιτερότητες στους πιο αντιπροσωπευτικούς τομείς: γαστρονομία, χαρακτηριστικά προϊόντα, φυσικοί και πολιτιστικοί πόροι, προϊόντα χειροτεχνίας.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου με κοινό σήμα «MedLS», που θα χρησιμοποιηθεί για τη σήμανση όλων των επιχειρήσεων, των παραγωγικών διαδικασιών και των υπηρεσιών στο χώρο των παραδοσιακών προϊόντων και του τουριστικού τομέα, ενώ θα προσελκύσει και νέα μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Δίκτυο.

Δημιουργία του Δικτύου MedLS
Η δημιουργία του Δικτύου MedLS έχει εμπορικό χαρακτήρα, δεδομένου ότι έχει πρόθεση να ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες και τα πιο παραδοσιακά προϊόντα/υπηρεσίες μέσω της κατάρτισης κοινών υποχρεωτικών κανόνων που θα δώσουν τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες να πιστοποιούν την καλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών αφενός και αφετέρου, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και τον επιχειρηματικό τους αντίκτυπο σε τοπικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Το Δίκτυο «MedLS» θα στηρίξει τις τοπικές οικονομίες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο ενισχύοντας κάθε πτυχή του Μεσογειακού Τρόπου Ζωής. Η προβολή των προϊόντων και του φυσικού και πολιτιστικού πλούτου της Ηπείρου πρόκειται να γίνει με τη συμμετοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων σε δύο διεθνείς εκθέσεις : μία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Έκθεση Food Expo (Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών) που θα υλοποιηθεί στο διεθνές εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Εxpo στις 15 – 17 Μαρτίου 2014 στην Αθήνα και μία διεθνή έκθεση στην Ιταλία .

Για το λόγο αυτό, ο Περιφερειάρχης Ηπείρου , καλεί τους παραγωγούς συσκευασμένων παραδοσιακών προϊόντων, που ενδιαφέρονται για την προβολή και προώθηση των προϊόντων τους στην Ελλάδα και την Ιταλία να προσκομίσουν δείγμα της παραγωγής τους έως την Τεταρτη 12/3/ 2014, προκειμένου να αποσταλεί για λόγους προβολής στις εν λόγω εκθέσεις.
Τα έξοδα αποστολής θα βαρύνουν την Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων.

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με την υπεύθυνη του έργου «MedLS:

Μεσογειακός Τρόπος Ζωής» κα. Τριάντου Σοφία (τηλ. 2651087355, e-mail: [email protected]).

Περισσότερα

Εισήγηση Περιφερειακού Συμβουλίου

Για το έργο «Cross – border Network for the Promotion of Wine Products – WINENET»:

Εγκεκριμένο για χρηματοδότηση στο Μέτρο 3.1 του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2007 – 2013. Το έργο WINE – NET αποσκοπεί στην αποτελεσματική προώθηση της παράδοσης της αμπελουργίας και στην ανάπτυξη του «οινοτουρισμού» (ως υπό – κατηγορία του αγροτικού τουρισμού) στη διασυνοριακή περιοχή.

Στόχοι του έργου:
– Εκπόνηση μελετών για την τεκμηρίωση των τοπικών ποικιλιών αμπελουργίας και των τοπικών μεθόδων παραγωγής κρασιού,
– δημιουργία ενός κοινού επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη του «οινοτουρισμού» στις εμπλεκόμενες περιοχές,
– δημιουργία ενός μουσείου κρασιού στο Δήμο Κόνιτσας και δύο αίθουσες προώθησης κρασιού στους Δήμους Cellino του Αγίου Μάρκου και Guagnano,
– υλοποίηση δραστηριοτήτων δικτύωσης,
– οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων κ.α.

Περισσότερα