Τ. Καλογιάννη: Φταίει ο Δήμαρχος

Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει για τις εσωτερικές της διεργασίες εξέδωσε η παράταξη «Ιωάννινα 2023» της Τ. Καλογιάννη. Παράλληλα, υποστηρίζεται η άποψη ότι για το ναυάγιο της συνεργασίας με τη Δημοτική Παράταξη του νυν δημάρχου κ. Μ. Ελισάφ ευθύνεται ο ίδιος και όχι η παράταξη της κ. Καλογιάννη ή η ίδια.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι επιβεβαιώθηκε από την παράταξη: «H ορθότητα των χειρισμών και η πληρότητα της κατατεθείσας, πρότασης συνεργασίας προς τον κ. Δήμαρχο, η οποία συνοδευόταν από λεπτομερές και αναλυτικό σχέδιο Μνημονίου Συνεργασίας».

Επίσης, σύμφωνα με τη την ίδια ανακοίνωση, η παράταξη αναφέρει ότι: «H αναβλητικότητα για την επιτυχή έκβαση των συνομιλιών, που προήλθε από τους τακτικισμούς, την αοριστεία των θέσεων και προθέσεων, καθώς και τις προειλημμένες, σε άγνωστο σε μας χρόνο, διάφορες δεσμεύσεις του Δημάρχου, σε αντιδιαστολή με την ορθολογική και ρεαλιστική κατάθεση των θέσεων και της στάσης της παράταξης μας

Επιπλέον, η παράταξη της κ. Καλογιάννη ενημερώνει ότι πρόκειται να συντάξει κανονισμό λειτουργίας αλλά και ότι θα είναι ενεργή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Παράλληλα, εκτιμά ότι είναι «η μοναδική και νέα παράταξη που εκπροσωπεί τις δυνάμεις της προόδου και της δημιουργίας στον Δήμο μας».

 

Tags: