Συνεχίζεται η επιδότηση του εισιτηρίου στο Αστικό ΚΤΕΛ από το Δήμο Ιωαννιτών

Στην έγκριση υπογραφής νέας σύμβασης του Δήμου Ιωαννιτών με το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων για την επιδότηση του εισιτηρίου προχώρησε το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του αντιδημάρχου Οικονομικών, Θωμά Γιωτίτσα.

Ο Δήμος Ιωαννιτών και το Αστικό ΚΤΕΛ Νομού Ιωαννίνων προχώρησαν σε επικαιροποίηση της μελέτης για την αποτύπωση των συγκοινωνιακών συνηθειών των ενδιαφερόμενων πολιτών, καθώς και των αντίστοιχων οικονομικών δεδομένων ώστε να καθοριστούν οι όροι της νέας συνεργασίας.

«Ο Δήμος Ιωαννιτών θεωρεί σημαντική την προσπάθεια για την αστική αποκέντρωση, με τη μεταφορά υπηρεσιών στο δημοτικό διαμέρισμα του Κατσικά (π.χ. πολεοδομία), όπου συνδυαστικά με την πολιτική μείωσης του κομίστρου μεταφοράς, θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ανάπτυξη και αναβάθμιση της συγκεκριμένης περιοχής. Επίσης, θεωρεί ότι το μειωμένο κόμιστρο θα εξακολουθεί να δίνει ένα επιπλέον κίνητρο στους κατοίκους όλων των ωφελούμενων περιοχών να χρησιμοποιήσουν το Αστικό για τις μετακινήσεις τους, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τη χρήση των αυτοκινήτων, με προφανή τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη για την πόλη. Τέλος, είναι αυταπόδεικτη η άμεση οικονομική ελάφρυνση τόσο για τους τακτικούς χρήστες του Αστικού όσο και για τους υπόλοιπους πολίτες αφού η μείωση του εισιτηρίου θα συνεχίσει να κυμαίνεται από 23-30%», είπε στην εισήγησή του ο κ. Γιωτίτσας.

Σύμφωνα με τον κ. Γιωτίτσα, η επιδότηση θα φτάσει στα 140.000 Ευρώ ετησίως με το ΦΠΑ.

Ανταποδοτικά

Πέραν της επιδότησης του εισιτηρίου για τις συγκεκριμένες περιοχές, και κατόπιν διαβούλευσης με τις Τοπικές κοινότητες, η σύμβαση που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνει και τα ακόλουθα επιπρόσθετα ανταποδοτικά οφέλη για το Δήμο :

1. Επέκταση των υπαρχόντων δρομολογίων κατά δυο των Μαρμάρων προς της περιοχή της Ολυμπιάδας, ώστε να ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα της περιοχής για τη μετακίνηση των κατοίκων προς τα Ιωάννινα. Οι ώρες των δρομολογίων θα είναι στις 10 το πρωί και στις 17:00 το απόγευμα σύμφωνα και με τις επιθυμίες των κατοίκων της Ολυμπιάδας.

2. Δημιουργία των απαραίτητων δρομολογίων προς την περιοχή των Μελάνδρων μετά και τη διάνοιξη της οδού Δαβάκη. Οι ώρες και ημέρες των δρομολογίων θα καθοριστούν μετά από συνεννόηση με το Δήμο.

3. Τοποθέτηση με έξοδα της εταιρείας πέντε επιπλέον στάσεων βελτιωμένης πρακτικότητας και αισθητικής στα ίδια πρότυπα με αυτές του Δήμου

4. Θα προβλέπεται, επίσης, η δημιουργία νέων δρομολογίων όπου καταστεί αναγκαίο, και αφού παρατηρηθούν και καταγραφούν σε συστηματική βάση οι μεταβολές στις μετακινήσεις των πολιτών μετά το μειωμένο εισιτήριο, και μετά την ολοκλήρωση της μελέτης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, επανασχεδιάζοντας ουσιαστικά το χάρτη των Αστικών συγκοινωνιών στην πόλη μας.

5. Συνέχιση των δρομολογίων από τη Γορίτσα για τη μεταφορά των μαθητών του χωριού στα σχολεία τους.

6. Συνέχιση της πολιτικής του μειωμένου εισιτηρίου για όσο διάστημα μεσολαβήσει έως την υπογραφή της νέας σύμβασης, καθώς η τρέχουσα λήγει στο τέλος του μήνα.

 

Tags: