Συνάντηση Μ. Τζούφη & Χ. Μαντά με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων Κώστα Βαρλαμίτη πραγματοποίησαν οι βουλευτές Ιωαννίνων Μερόπη Τζούφη και Χρήστος Μαντάς, προκειμένου να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες του Ταμείου σχετικά με την υποστήριξη και την αξιοποίηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων των Δήμων του Νομού Ιωαννίνων.

Ο Πρόεδρος του Ταμείου ενημέρωσε τους βουλευτές για τις δράσεις που αφορούν στους Δήμους όλης της χώρας και περιλαμβάνουν τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών έργων, την επιτάχυνση των επενδυτικών προγραμμάτων, τη συντήρηση υποδομών και την υλοποίηση προγραμμάτων χρηματοοικονομικής εξυγίανσης.

Πιο συγκεκριμένα, για το Δήμο Ιωαννιτών προβλέπεται η ένταξη διάφορων έργων στο πρόγραμμα συγχρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), συνολικού προϋπολογισμού 15,6 εκ €. Παράλληλα, το Ταμείο αναλαμβάνει την επιχορήγηση του κόστους μελετών και υπηρεσιών ωρίμανσης έργων τον ορεινών Δήμων που δε διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και πόρους ώστε να υλοποιήσουν αναγκαία έργα υποδομών (Δήμοι Δωδώνης, Ζίτσας, Ζαγορίου, Β. Τζουμέρκων, Μετσόβου, Κόνιτσας & Πωγωνίου).

Επιπρόσθετα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, αποτελώντας πλέον ένα από τους σημαντικότερους μετόχους της. Τέλος, στα πλαίσια της χρηματοοικονομικής εξυγίανσης, συζητείται η αναχρηματοδότηση δανείου του Δήμου Ιωαννιτών από άλλο πιστωτικό ίδρυμα του εξωτερικού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση οφειλής του κατά 3 εκατ. €, ενώ πρόσφατα η ΔΕΥΑΙ εντάχθηκε σε πρόγραμμα ρύθμισης δανείων, με συνέπεια να προκύπτει ετήσιο όφελος τάξεως 100 χιλ. €.]

Οι βουλευτές Ιωαννίνων επεσήμαναν την ανάγκη ενημέρωσης των Δήμων του Νομού Ιωαννίνων ώστε να προσαρμοστούν οι λύσεις του Ταμείου στις τοπικές ανάγκες, ενώ επίσης πρότειναν το σχεδιασμό ειδικού προγράμματος για την ενεργειακή αναβάθμιση των ορεινών Δήμων της περιοχής.

 

Tags: