Συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων

Συνήλθαν στην έδρα  του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία εξελέγησαν στις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν τη 12η Μαρτίου 2018 με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα.

Το Δ.Σ. το οποίο θα διοικήσει το Σύλλογο  για τα επόμενα 2 έτη συγκροτήθηκε ως εξής:

  1. Πρόεδρος ο Αδαμάντιος Ζώλας του Ελευθερίου (Δικηγόρος)
  2. Αντιπρόεδρος ο  Κωνσταντίνος Σακκάς του Αντωνίου (Πολιτικός Μηχανικός)
  3. Γραμματέας  η Ελένη Σταύρου του Δημητρίου (Δικηγόρος)
  4. Ταμίας  ο Απόστολος Κοκορδάτος του Μιχαήλ (Γεωπόνος)
  5. Μέλη του Δ.Σ. οι Νικόλαος Μπούκας-Ανέστης του  Δημητρίου (Βιολόγος), Θανάσης Ευθυμίου  του Κων/νου (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός) και Ζωή Σάλτα του Ευστάθιου (Δρ. Χημείας)

 

Tags: