Στην «Κιβωτό του Κόσμου» το ένα από τα τρία Βραβεία του Ευρωπαίου Πολίτη

Το Βραβείο Ευρωπαίου Πολίτη απονέμεται κάθε χρόνο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που κατατίθενται από Ευρωβουλευτές. Στόχο έχει να επιβραβεύσει άτομα και οργανώσεις των οποίων οι δράσεις:

  • προάγουν τη αλληλοκατανόηση μεταξύ των ευρωπαίων πολιτών, καθώς και την ευρωπαϊκή συνεργασία,
  • προάγουν την ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού πνεύματος μέσω μακροχρόνιων, υπερεθνικών και διασυνοριακών πολιτιστικών συνεργασιών,
  • σχετίζονται με το θέμα του τρέχοντος Ευρωπαϊκού Έτους, ή/και
  • προάγουν στην πράξη τις αρχές και αξίες της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τρείς φετινοί εθνικοί νικητές είναι οργανώσεις με ιδιαιτέρως αξιόλογο κοινωνικό έργο και η βράβευση τους καταδεικνύει την εκτίμηση τόσο των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, όσο και της κεντρικής επιτροπής αξιολόγησης – η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου –  για το έργο τους.

Η «Κιβωτός του Κόσμου» είναι μια μη-κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται στον τομέα μέριμνας και προστασίας μητέρας και παιδιού, ιδιαίτερα από μονογονεϊκές και άπορες οικογένειες. Την οργάνωση είχε προτείνει ο Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του ΕΚ, κ. Δημήτρης Παπαδημούλης.

Οι Έλληνες βραβευθέντες θα τιμηθούν σε εκδήλωση που θα διοργανώσει το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα στις αρχές του φθινοπώρου, ενώ και οι 50 νικητές θα τιμηθούν σε εκδήλωση που θα διοργανωθεί στις Βρυξέλλες στις αρχές Οκτωβρίου.

 

Tags: