Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού στο Σπήλαιο

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΣυνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για πρόσληψη προσωπικού στο Σπήλαιο Περάματος, καθώς εξαιρέθηκε από τις σχετικές απαγορεύσεις της προεκλογικής περιόδου.

Η αρμόδια Επιτροπή του 28 παρ. 4 του Ν. 2190/1994 (Α΄28) του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την αριθ. 43/2015γνωμοδότησή της, αποφάνθηκε ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις στην πρόσληψη προσωπικού µε Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυμία «ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ».

Έτσι συνεχίζεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων, από 9-9-2015 και έως 17-9-2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 µ.µ. (σύμφωνα µε την ΣΟΧ 1/563/2015 ανακοίνωση του Σπηλαίου Περάματος).

 

Tags:

, , , ,

Leave a Reply