Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ιωαννίνων: Δελτίο τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας

Όπως είναι γνωστό, η 8η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον Ο.Η.Ε., ήδη από το 1977, ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (ή Διεθνής Ημέρα των Δικαιωμάτων των Γυναικών), σε ανάμνηση των μεγάλων κινητοποιήσεων των γυναικών ιδίως τον προηγούμενο αιώνα, κυρίως για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την ισότητα των φύλων.

Είναι αλήθεια ότι από τότε έχουν σημειωθεί σημαντικές μεταβολές και η ισότητα των φύλων θεωρείται πλέον δεδομένη, αποτελώντας μια κατάκτηση διασφαλισμένη και νομικά κατοχυρωμένη ποικιλοτρόπως. Ωστόσο, αν κάποιος/-α εξετάσει πιο προσεκτικά στοιχεία από διάφορες πτυχές της καθημερινότητας και δείκτες της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, θα μπορέσει να σχηματίσει μια σαφή εικόνα για τη συνέχιση της ύπαρξης ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων, με τις γυναίκες να βρίσκονται συνολικά σε μειονεκτικότερη θέση, κάτι που επιβεβαιώνεται και από έρευνες που έχουν σχετικά διεξαχθεί.

Πράγματι, παρά την αναμφισβήτητη πρόοδο που έχει συντελεστεί σε σχέση με το παρελθόν, σοβαρά προβλήματα παραμένουν, κάνοντας την ύπαρξή τους αισθητή, ιδίως σε μια δύσκολη εποχή, όπως η σημερινή. Κατά συνέπεια, το θέμα της ισότητας των φύλων εξακολουθεί να κατέχει περίοπτη θέση ανάμεσα στα θέματα της καθημερινής ατζέντας προς συζήτηση και ο απώτερος στόχος, η επίτευξη ουσιαστικής ισότητας για όλα τα μέλη μιας κοινωνίας, τελικά αποτελεί ακόμα ζητούμενο. Πρέπει να γίνει συνείδηση όλων ότι το ζήτημα αυτό συνιστά πρωτίστως κοινωνική υπόθεση και, μόνο αν ειδωθεί υπό αυτό το πρίσμα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα και να οδηγήσει σε εξισορρόπηση της κατάστασης και ανάπτυξη για την κοινωνία συνολικά.

Μέσα στο πλαίσιο αυτής της ευρύτερης προσπάθειας που απαιτείται από όλους/-ες για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων εις βάρος των γυναικών εντάσσεται και η λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Ιωαννίνων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπό την εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι).

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε γυναίκες που έχουν υποστεί βία οποιασδήποτε μορφής ή διακρίσεις, καθώς και σε γυναίκες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, παρέχοντας δωρεάν τις υπηρεσίες του (εξειδικευμένη πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα ισότητας των φύλων – ψυχοκοινωνική και νομική συμβουλευτική), οι οποίες καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασίας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ιωαννίνων εντάσσεται στο δίκτυο υποστηρικτικών δομών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ/ΕΠ «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013».

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων παρέχει ΔΩΡΕΑΝ υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης σε γυναίκες θύματα βίας, καθώς και σε όσες υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις από εξειδικευμένο προσωπικό (ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, νομικό). Οι υπηρεσίες καλύπτονται από το απόρρητο της συμβουλευτικής.

Πιο συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν σε:
– ενημέρωση και εξειδικευμένη πληροφόρηση,
– νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση για τα δικαιώματα των γυναικών, τους σχετικούς νόμους, τις απαιτούμενες διαδικασίες για την υποβολή μήνυσης, καταγγελίας, κ.ά.,
– ψυχοκοινωνική συμβουλευτική (εξειδικευμένη στήριξη των γυναικών με την οπτική του φύλου),
– συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και παραπομπή των γυναικών σε ξενώνες, στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, σε φορείς αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, σε φορείς απασχόλησης, προστασίας και υποστήριξης παιδιών κ.ο.κ.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Ιωαννίνων δέχεται γυναίκες:
– που υφίστανται σωματική και σεξουαλική κακοποίηση,
– που υφίστανται ψυχολογική, συναισθηματική ή/και λεκτική βία,
– που υφίστανται οικονομική βία,
– που έχουν υποστεί βία από μέλος της οικογένειάς τους (σύζυγο, σύντροφο, πατέρα, αδερφό ή άλλο συγγενικό πρόσωπο),
– που έχουν υποστεί βιασμό ή απόπειρα βιασμού,
– που έχουν υπάρξει θύματα πορνείας ή παράνομης διακίνησης και εμπορία με σκοπό την οικονομική/σεξουαλική εκμετάλλευση (trafficking),
– που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο, στην οικογένεια.

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών λειτουργεί σε συνδυασμό με:
1) Την πανελλαδικής εμβέλειας Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 της ΓΓΙΦ, που προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας (σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο).
2) Τα Συμβουλευτικά Κέντρα της ΓΓΙΦ.
3) Τους ξενώνες φιλοξενίας και τα Συμβουλευτικά Κέντρα των Δήμων.

Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.womensos.gr

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο:
Μαρίκας Κοτοπούλη 68 (Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8πμ-4μμ)
Τηλ.: 2651077449 / Fax: 2651077449 / E-mail: [email protected]

 

Tags:

, , , ,