Συμμετοχή εθελοντών ζωόφιλων στο Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Δήμου Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με το Φιλοζωικό Σωματείο Άρτας, ενημερώνει τους εθελοντές ζωόφιλους του Δήμου μας σχετικά με το πώς μπορούν να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις – ενέργειες.

Συγκεκριμένα:

Όταν περισυλλέγεται ένα αδέσποτο ζώο συντροφιάς, ο εθελοντής ζωόφιλος πρέπει να το δηλώνει άμεσα στο αρμόδιο τμήμα του Δήμου (τηλ. 26813 62289, 26813 62286), έτσι ώστε υπάλληλος του Δήμου να φωτογραφίσει και να καταγράψει το ζώο στο μητρώο εισερχόμενων αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου.

Ο εθελοντής, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να συνοδεύσει ο ίδιος το αδέσποτο ζώο συντροφιάς σε συμβεβλημένα κτηνιατρεία, για κλινική εξέταση, στείρωση, αποπαρασίτωση τοποθέτηση ηλεκτρονικής σήμανσης, κλπ. αφού πρώτα προμηθευτεί από το Δήμο παραπεμτικό σημείωμα – εντολή ισχύος 10 ημερών.

Κατά το διάστημα της αποθεραπείας του ζώου (η οποία διαρκεί περίπου μία εβδομάδα), ο εθελοντής ζωόφιλος εφόσον το επιθυμεί φροντίζει και φιλοξενεί το ζώο σε ιδιωτικό του χώρο. Ο Δήμος του εξασφαλίζει την αναγκαία διατροφή του καθώς και τα φάρμακά του .

Μετά το πέρας της αποθεραπείας, ο εθελοντής ζωόφιλος οδηγεί το στειρωμένο ζώο στον κτηνίατρο για τον τελικό κτηνιατρικό έλεγχο και συνεννοείται με τη Δημοτική Αρχή για την παράδοσή του.

Τα ζώα που στειρώνονται είτε υιοθετούνται είτε ελευθερώνονται στο φυσικό του περιβάλλον σε περιοχή που υποδεικνύεται από το Δήμο, σε περιοχές που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία (Ν. 4235/14).

Ο κτηνιατρικός φάκελος του ζώου παραδίδεται στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου με ευθύνη του κτηνιάτρου μετά το πέρας των εργασιών που του ανατέθηκαν ή άμεσα, εφόσον του ζητηθεί.

Η συνέργεια όλων μας είναι απαραίτητη για την επιτυχία των μέτρων περιορισμού του φαινομένου, την ασφαλή συμβίωση ανθρώπων-ζώων, την ειρηνική συμβίωση των ανθρώπων μεταξύ τους και βεβαίως την έγκαιρη και κατάλληλη προετοιμασία μας για το ενδεχόμενο εμφάνισης σοβαρότατων ζωοανθρωπονόσων.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply