ΣΥΔΛΙ: Ημερίδα ενημέρωσης για το έργο Waterguard

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΕνημερωτική Ημερίδα για το έργο WATERGUARD οργανώνει ο Σύνδεσμος Υδρεύσεως Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 18:30 το απόγευμα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ιωαννίνων.

Το έργο WATERGUARD «sustainable management of water resources το safeguarding drinking water» αφορά στην εφαρμογή σύγχρονων διαδικασιών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών για την παρακολούθηση και τη διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού και γενικότερα των ποιοτικών χαρακτηριστικών του υδροφόρου ορίζοντα στο Λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων στην Ελλάδα, στην Επαρχία του Τάραντο και στο Δήμο της Καλλίπολης στη Νότια Ιταλία.

Μεταξύ άλλων το έργο περιλαμβάνει καταγραφή και αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών παρακολούθησης της ποιότητας του πόσιμου νερού, εφαρμογή συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών και ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης αποφάσεων που θα συνδυάζουν τεχνολογίες τηλεμετρίας και διαχείρισης γνώσης.

Εταίροι του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας καθώς και από εθνικούς πόρους των δύο κρατών, είναι ο Σύνδεσμος Υδρεύσεως Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, η Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, η Επαρχία του Taranto και ο Δήμος της Gallipoli.

 

Tags:

, , , , , , ,

Leave a Reply