Σε εξέλιξη οι εργασίες Καθαρισμού Αρδευτικών και Αποστραγγιστικών Αυλάκων στο Δήμο Αρταίων

Ο Δήμος Αρταίων υλοποιεί το τρέχον διάστημα τέσσερα (4) έργα, που αφορούν τον καθαρισμό αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, ενώ εκπονείται η μελέτη για ακόμη ένα (1) όμοιο έργο, οι εργασίες του οποίου θα ξεκινήσουν σύντομα.

Τα έργα που υλοποιούνται είναι τα εξής:
1. Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων Δημοτικής Ενότητας Βλαχερνών και Δημοτικής Ενότητας Αρταίων, προϋπολογισμού 58.000 ευρώ.
2. Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων Δημοτικής Ενότητας Φιλοθέης, προϋπολογισμού 24.000 ευρώ.
3. Καθαρισμός αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων Δημοτικής Ενότητας Ξηροβουνίου, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ.
4. Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής των ρουφραχτών και των τοιχίων στήριξης αυτών στο αρδευτικό δίκτυο, προϋπολογισμού 14.000 ευρώ.
5. Καθαρισμός αποστραγγιστικών αυλάκων Δημοτικής Ενότητας Αμβρακικού, προϋπολογισμού 20.000 ευρώ, για το οποίο, το τρέχον διάστημα, εκπονείται η μελέτη και άμεσα θα ξεκινήσουν οι εργασίες.

Οι εκτελούμενες εργασίες περιλαμβάνουν:
1. Καθαρισμό με τα χέρια αυλάκων, τα οποία είναι υπενδεδυμένα με σκυρόδεμα.
2. Καθαρισμό τάφρων σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη με μηχανικά μέσα.
3. Καθαρισμό αυλάκων με μηχανικά μέσα.
4. Καθαρισμό κοιτών ποταμών ή ρεμάτων με αυτοφυή βλάστηση.

Ως Δημοτική Αρχή, μέλημά μας είναι ο καθαρισμός, η συντήρηση και η βελτίωση των αρδευτικών και αποστραγγιστικών αυλάκων του Δήμου μας, ώστε να στηριχτεί ο αγροτικός τομέας της περιοχής μας.

 

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply