Σε έκταση του Δήμου Αρταίων στην Ελεούσα η ανέγερση Διοικητηρίου για την Π.Ε. Άρτας

Το «πράσινο φως» για την ανέγερση Διοικητηρίου για τη στέγαση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Δήμου Αρταίων στην περιοχή της Ελεούσας άναψε το Δημοτικό Συμβούλιο Αρταίων στη χθεσινή του συνεδρίαση, όπου συζητήθηκε η λήψη της σύμφωνης γνώμης στο σχετικό αίτημα της Περιφέρειας προς το Δήμο.

Το συγκεκριμένο ακίνητο, εμβαδού σχεδόν 4,5 στρεμμάτων κρίνεται απολύτως κατάλληλο για την ανέγερση Διοικητηρίου και θα γίνει με αγορά από την Περιφέρεια Ηπείρου. Η ανέγερση Διοικητηρίου για την Π.Ε. Άρτας είναι πρώτης προτεραιότητας για την Περιφέρεια και η πρόταση έγινε από την Περιφέρεια Ηπείρου, μετά από ενδελεχή έρευνα και εξέταση διαφόρων προτάσεων και επιλογών.

Το ακίνητο στην παρούσα φάση έχει ως χρήση στην Εγκεκριμένη Πράξη Εφαρμογής, την ανέγερση Σχολείου στην περιοχή της Ελεούσας. Για την υλοποίηση της άνω αγοράς ακινήτου απαιτείται τροποποίηση της Πράξης Εφαρμογής Ελεούσας, όπου βρίσκεται το ακίνητο και συγκεκριμένα εντοπισμένη τροποποίηση της χρήσης αυτού από χώρο σχολείου σε χώρο διοίκησης και επίσης τροποποίηση των όρων δόμησης. Με την επικείμενη τροποποίηση της Πράξης Εφαρμογής Ελεούσας, ο Δήμος Αρταίων θα μεταφέρει τη χρήση για την ανέγερση του Σχολείου Ελεούσας σε παρακείμενο οικόπεδο που στην παρούσα φάση είναι χαρακτηρισμένο ως «Τράπεζα Γης».

 

Tags: