Η ρύθμιση οφειλών (240 δόσεις – 2η ευκαιρία) με απλά λόγια

Γράφει: Καττής Πέτρος, Νομικός, Διαχειριστής Φορολογιστική Ηπείρου

Με την πολύτιμη συνδρομή την γνώση και την εμπειρία:

  • Αρναούτογλου Θωμάς, Λογιστής Φοροτεχνικός, Σέρρες
  • Καττής Νικόλαος, πρώην Οικ. Επιθεωρητής και Διευθυντής Δ.Ο.Υ.

Δεχόμαστε σαν επιχειρήσεις πληθώρα ερωτημάτων για τον περίφημο εξωδικαστικό και τη ρύθμιση οφειλών σε μακροχρόνιες δόσεις τα οποία συνοδεύονται από αρκετούς προβληματισμούς φοβίες και ανασφάλειες πολλές φορές απόλυτα δικαιολογημένα .
Για διευκόλυνση σας λοιπόν συντάξαμε ένα κείμενο ερωτήσεων απαντήσεων προκειμένου να γνωρίζετε τι ακριβώς ισχύει για να μπορείτε να λάβετε τις κατάλληλες αποφάσεις

1. Τι είναι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός

Πρόκειται για μία διαδικασία που παρέχει μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής την ευκαιρία να προχωρήσετε σε διαδικασία μακροχρόνια και ευνοϊκής ρύθμισης οφειλών.

2.Ποιους αφορά η ρύθμιση

Η ρύθμιση υπό προϋποθέσεις αφορά όλους φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν κατά Νόμος «πτωχευτική ικανότητα» Η διαφορά με προηγούμενες ρυθμίσεις είναι πως μπορούν και ιδιώτες που δεν είναι επαγγελματίες (δημόσιοι –ιδιωτικοί υπάλληλοι –εισοδηματίες κ.ο.κ) να ρυθμίσουν.

3.Υπάρχουν εξαιρέσεις στην υπαγωγή

Ναι τα Νομικά πρόσωπα που τελούν υπό εκκαθάριση ή σε αδράνεια (δεν εμφανίζουν δραστηριότητα)

4.Υπάρχει προθεσμία υποβολής

Όχι δεν υπάρχει προθεσμία . Έχει ξεκινήσει η υποβολή μέσω εφαρμογής (πλατφόρμας) από 01/06/2021 Γνώμη μας είναι πως η διαδικασία αυτή θα κρατήσει και θα ασχολούμαστε αρκετά χρόνια

5.Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά

Ο προσανατολισμός και το σκεπτικό είναι μέσα από μία πρόταση του Δημοσίου ,των Ασφαλιστικών Ταμείων και των Τραπεζών να μπορέσει ο οφειλέτης φυσικό ή νομικό πρόσωπο να έχει μία τέτοια μηνιαία δόση στην οποία να ανταποκριθεί για πολλά χρόνια ( έως και 240 ή και 420 μηνιαίες υπό προϋποθέσεις )

6.Πόσες δόσεις πρέπει να μην πληρώσω για να χάσω την ρύθμιση

Το πλαίσιο είναι αυστηρό Προβλέπει ότι για να κρατήσεις τη ρύθμιση, πρέπει να μην «χάσεις» μέχρι και δύο δόσεις

7.Και τι γίνεται αν δεν μπορέσω να ανταποκριθώ στη ρύθμιση

Τότε ενεργοποιείται η διαδικασία της λεγόμενης «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ» όπου ρευστοποιείται η κινητή και ακίνητη περιουσία και υπάρχει η δυνατότητα να διαγραφούν εξ΄ ολοκλήρου τα χρέη . Η αίσθηση που μας δημιουργείται είναι πως όσοι δεν έχουν ακίνητη περιουσία τους συμφέρει να οδηγηθούν στην «τελευταία ευκαιρία» Υπό προϋποθέσεις και κινητή περιουσία συμφέρει.

8.Υπάρχει ύψος οφειλής μικρότερο ή μεγαλύτερο.

Το μικρότερο ποσό προς όλους τους οφειλέτες – πιστωτές να είναι τουλάχιστον 10.000,00€

9.Οφείλω μόνο στο Δημόσιο ή στα Ταμεία. Μπορώ να ρυθμίσω.

Ναι, υπάρχει αυτή η δυνατότητα ακόμη και αν είναι μόνο χρέη προς ΑΑΔΕ ή μόνο ΕΦΚΑ ή ΚΕΑΟ πάντα όμως πάνω από 10.000,00€

10.Οφείλω μόνο Τράπεζες Μπορώ να ρυθμίσω

Οι οφειλές πρέπει να είναι σε περισσότερες από μία Τράπεζα ή ακόμη και αν είναι σε περισσότερες δεν πρέπει στη μία να οφείλεις παραπάνω από 90% του χρέους συνολικά (δηλαδή και Δημόσιο και Ταμεία)

11.Πόσες μπορεί να είναι οι δόσεις

Οι οφειλές προς Δημόσιο – Ταμεία μέχρι και 240 δόσεις. Προς Τράπεζες μέχρι 420 δόσεις . Για να φτάσεις όμως σε τέτοιο αριθμό δόσεων (420) πρέπει να είναι εξασφαλισμένη η απαίτηση . Διαφορετικά σε μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις προβλέπονται έως 240 δόσεις για τα φυσικά πρόσωπα. Ειδικά για τα Νομικά πρόσωπα οι δόσεις προς τις Τράπεζες δεν μπορούν να είναι περισσότερες από 180

12. Υπάρχει σχέση δόσεων και ηλικίας

Προσοχή υφίσταται ηλικιακό όριο στα 85 χρόνια το οποίο περιορίζει τον αριθμό των δόσεων Δηλαδή π.χ. αν ένας είναι 70 χρόνων δεν μπορεί να ρυθμίσει σε περισσότερες από 180 δόσεις ( 15Χ12 =180) Μπορεί βέβαια να ορίσει νεότερο ηλικιακά από αυτόν εγγυητή και να λάβει μεγαλύτερο και μέχρι τον ανώτερο αριθμό δόσεων.

13.Υπάρχει ποσό μικρότερης δόσης Υπάρχει επιβάρυνση με επιτόκια

Το μικρότερο ποσό της δόσης είναι 50,00€ Υπάρχει επιβάρυνση δόσεων με επιτόκιο 5% για τις οφειλές στο Δημόσιο – Ταμεία και 3,75% για τις τράπεζες

14.Υπάρχει περίπτωση διαγραφής χρέους

Εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις μπορεί να γίνει κάποια διαγραφή χρέους. Για παράδειγμα η συνολική αξία της περιουσίας να είναι πιο μικρή από τις οφειλές και αφού αφαιρεθούν από το εισόδημα που υπάρχει οι δαπάνες για την διαβίωση να μην επαρκεί το ποσό

15.Κούρεμα χρέους γίνεται

Για το Δημόσιο και Ταμεία προβλέπεται α)μέχρι 75% για κεφάλαιο β) μέχρι 95% για τα πρόστιμα γ) μέχρι 85% για προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής

Προσοχή δεν κουρεύονται κύριες οφειλές (δηλαδή κεφάλαιο) από παρακρατούμενους φόρους (ΦΠΑ, Φόρο μισθωτών, κ.ο.κ) και ασφαλιστικές εισφορές . Για τις Τράπεζες όριο είναι μέχρι το 80% του κεφαλαίου ενώ δεν υπάρχει καμία δέσμευση και όριο για το κούρεμα τόκων

16.Καταληκτική ημερομηνία υπάρχει.

Η ημερομηνία είναι ανοιχτή και δεν υπάρχει λήξη

17. Ποιας ημερομηνίας χρέη υπάγονται

Χρέη που είναι βεβαιωμένα μέχρι την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Δεν ρυθμίζονται χρέη που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων

18.Ποια είναι η διαδικασία

Βήμα πρώτο. Υποβάλλεται η αίτηση και μέσα σε ένα 15θημερο το αργότερο οι φορείς που εμπλέκονται Δημόσιο Ταμεία Τράπεζες υποχρεούνται να απαντήσουν (ανεβάσουν ) για το ύψος των οφειλών.

Βήμα δεύτερο Ταυτόχρονα απαντούν και για όλα τα περιουσιακά στοιχεία ακίνητα και κινητά , μισθούς ,συντάξεις, αυτοκίνητα , καταθέσεις , άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα (π.χ. μετοχές, ομόλογα)

Βήμα τρίτο Με αυτόματο τρόπο και με μαθηματικό τύπο που εκτιμά τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν ανέβει προτείνεται ποσό δόσης για όλους τους φορείς και «κούρεμα»

Βήμα τέταρτο Ακολουθεί ψηφοφορία . Θεωρείται δεδομένη η ψήφος Δημοσίου και Ταμείων Δεν θεωρείται δεδομένη των Τραπεζών. Εφόσον συμφωνεί το 60% των πιστωτών γίνεται η ρύθμιση

Βήμα πέμπτο Αν οι Τράπεζες δεν ψηφίσουν θετικά το σύστημα φτιάχνει νέα εναλλακτική πρόταση.

18.Μπορεί η Τράπεζα να μην δεχτεί την ρύθμιση

Δυστυχώς δεν την υποχρεώνει κανείς να την δεχτεί Μπορεί να μην τη δεχτεί γιατί θεωρεί π.χ. ότι θα μπορούσε να πετύχει καλύτερη ρύθμιση με απευθείας διαπραγμάτευση Παίζουν πολλά πράγματα ρόλο σε τέτοια περίπτωση

19.Μπορώ να μην δεχτώ την πρόταση και τι συνέπειες θα έχω σε τέτοια περίπτωση

Και βέβαια ΝΑΙ. Πρόταση είναι την οποία μπορείς να μην αποδεχτείς Έχεις δικαίωμα και τεκμηριωμένης αντιπρότασης. Αν δεν αποδεχτείς την πρόταση δεν σημαίνει όπως κακώς διαδίδεται ή γράφεται ότι ξεκινάει η διαδικασία πτώχευσης . Είναι αρκετά σύνθετο το ζήτημα της πτώχευσης

20. Οι πλειστηριασμοί αναστέλλονται

Ναι για νέους πλειστηριασμούς. Για όσους ήδη υφίστανται προγράμματα ή εκθέσεις ή έχουν ξεκινήσει διαδικασίες εκτέλεσης δεν αναστέλλονται

21.Τι γίνεται με την πρώτη κατοικία

Προστατεύεται όσο είσαι συνεπής στη ρύθμιση . Αν χάσεις τη ρύθμιση και πάς στη «δεύτερη ευκαιρία» η πρώτη κατοικία εκποιείται . Σου δίνει βέβαια ο Νόμος το δικαίωμα να νοικιάσεις την κατοικία σου για 12 χρόνια και στη συνέχεια να την αγοράσεις ξανά. Αν έχεις μικρά εισοδήματα το κράτος θα σου επιδοτήσει το ενοίκιο.

22.Τι γίνεται με τους εγγυητές

Υποχρεούνται και αυτοί να παρέχουν συναίνεση άρσης τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου

23. Αν έχει υποβληθεί αίτηση πτώχευσης τι γίνεται

Αν έχει υποβληθεί αίτηση πτώχευσης ή αίτηση για την υπαγωγή σε άλλο καθεστώς ρύθμισης οφειλών (π.χ. νόμος Κατσέλη ) δεν μπορείτε να ρυθμίσετε

24. Έχω ήδη δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών

Αν υπάρχει ήδη δικαστική απόφαση ρύθμισης οφειλών με προηγούμενο καθεστώς δεν μπορείτε να ρυθμίσετε

25.Έχω εξυπηρετούμενες ή ενήμερες οφειλές μπορώ να επωφεληθώ και να ρυθμίσω.

Ναι μπορείτε Προσοχή σε τέτοια περίπτωση πρέπει να επικαλεστείτε γεγονότα που έχουν επηρεάσει δυσμενώς την οικονομική σας κατάσταση κατά 20% το λιγότερο. Η επιδείνωση αυτή αποδεικνύεται είτε με μείωση εισοδημάτων είτε με αύξηση δαπανών

26. Έχω προηγούμενες ρυθμίσεις τι γίνονται αν ρυθμίσω

Με την υπαγωγή στη νέα ρύθμιση οι προηγούμενες καταργούνται αυτόματα

27.Συμπερασματικά συμφέρει να κάνω αίτηση

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι μία διαδικασία εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική και διακρίνεται από διαφάνεια και ταχύτητα. Μένει να φανεί στην πράξη αν θα είναι αντάξια των προσδοκιών που δημιουργήθηκαν
Έχει δημιουργηθεί μία πεποίθηση και έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα ότι πρόκειται για μία διαδικασία που εξυπηρετεί και βολεύει και είναι «σανίδα σωτηρίας» για όλους τους οφειλέτες και πράγματι μπορεί να ισχύει σε αρκετές περιπτώσεις .
Όμως δεν πρέπει να ξεφεύγει από κανέναν οφειλέτη ότι η διαδικασία αυτή δεν είναι απλή και κρύβει και δυσκολίες και παγίδες.
Δεν πρέπει επίσης να μας διαφεύγει ότι οι τράπεζες και τα funds μέχρι και σήμερα δεν έχουν δείξει μεγάλη διάθεση για «γενναία κουρέματα», και μην ξεχνάμε επίσης πως η «μπάλα» για μία βιώσιμη ρύθμιση είναι στο «γήπεδό τους»
Βέβαια κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και εξειδικευμένη και οι παράγοντες που την επηρεάζουν είναι πολλοί και σύνθετοι.
Φιλική συμβουλή Επειδή γνωρίζετε να χειρίζεστε υπολογιστή μην επιχειρείτε μόνοι σας να κάνετε τέτοια σύνθετη διαδικασία Κάθε «κλικ» μπορεί να είναι παγίδα. Απευθυνθείτε σε εξειδικευμένα γραφεία

Εμείς σαν γραφεία Ιωαννίνων και Σερρών με πολυετή εμπειρία και γνώση αλλά και με την συνδρομή εξειδικευμένων Νομικών γραφείων των Αθηνών αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία με γνώση αξιοπιστία και με εγγύηση του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

Κύρια πηγή Keyd Site – Ιστότοπος ΕΓΔΙΧ www. keyd.gov.gr

πηγή: epirustax.gr

 

Tags:

, , ,