Πρόταση Περιφερειακής Διακυβέρνησης Ειδικού Σκοπού από τους «Ορίζοντες Ηπείρου»

Πρόταση Περιφερειακής Διακυβέρνησης Ειδικού Σκοπού και δημιουργίας Ειδικού Ταμείου Ανασυγκρότησης Ηπείρου για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας παρουσίασε η παράταξη Ορίζοντες Ηπείρου του Σ. Ριζόπουλου. Η πρόταση σύμφωνα με ανακοίνωση της παράταξης, αποβλέπει “σε έναν ασφαλή δρόμο για βιώσιμη ανάπτυξη, για να δημιουργηθούν δουλειές και για να στηριχτούν αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη”. Ακολουθεί η ανακοίνωση:
{…}«Η πρόταση των Οριζόντων Ηπείρου διαρθρώνεται σε ένα άλλο μοντέλο διοίκησης και λειτουργίας και σε έργα παρεμβάσεις που πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για το αμέσως επόμενο διάστημα. Αυτό θα απαιτήσει ένα χρόνο τουλάχιστον δύο ετών και η πρόταση των Οριζόντων Ηπείρου μιλά πρώτον, για τη δημιουργία Περιφερειακής Διακυβέρνησης Ειδικού Σκοπού που σημαίνει συμμετοχή στη διοίκηση όλων των εκλεγμένων παρατάξεων και δεύτερον, για ένα Ειδικό Ταμείο Ανασυγκρότησης της Ηπείρου που θα «γεμίσει» από τη μετατόπιση πόρων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων πλην των δρομολογημένων έργων και από μια συνολική επαναδιαπραγμάτευση του ΕΣΠΑ. To Ειδικό Ταμείο Ανασυγκρότησης της Ηπείρου θα στοχεύσει σε τρεις βασικούς τομείς:

– Τη διάσωση και ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής
– Την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
– Την καταπολέμηση του ευρύ ψηφιακού αναλφαβητισμού που είναι εντονότερος στην Ήπειρο
Η Περιφερειακή Διακυβέρνηση Ειδικού Σκοπού στηρίζεται σε πέντε βασικούς άξονες.
1. Να παραμείνουν στις θέσεις τους Περιφερειάρχης και ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου.
2. Να ζητηθεί η παραίτηση όλων των Αντιπεριφερειαρχών και των μελών σε όργανα και επιτροπές.
3. Να ανασυσταθεί η διοίκηση της Περιφέρειας, με τη συμμετοχή όλων των παρατάξεων με ποσοστιαία αναλογία τόσο σε επίπεδο Αντιπεριφερειαρχών όσο και σε επίπεδο 12 συμμετοχής σε όργανα και επιτροπές.
4. Να συσταθεί ως επιτελικό όργανο στρατηγικού σχεδιασμού το Συμβούλιο της Περιφερειακής Διακυβέρνησης Ειδικού Σκοπού, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη, όλων των Επικεφαλής των εκλεγμένων περιφερειακών παρατάξεων, χωρίς καμία εξαίρεση καθώς και του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
5. Όλες οι αποφάσεις θα λαμβάνονται ομόφωνα, με πρώτη την αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 σε προϋπολογισμό ειδικού σκοπού, με χρόνο έναρξης την 1η Σεπτεμβρίου του 2020. Επίσης να υπάρξει εκ των προτέρων μια κοινή συμφωνία πως και οι προϋπολογισμοί του 2021 και 2022 θα πρέπει να υπηρετήσουν το νέο μοντέλο διοίκησης, ως το καλοκαίρι του 2022.
Ο κ. Ριζόπουλος ξεκαθάρισε πως δεν διεκδικεί ως φυσικό πρόσωπο καμία θέση.
Το προγραμματικό πλαίσιο της πρότασης «Γέφυρα στο Μέλλον» προτείνει βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δράσεις.
Οι άμεσες ενέργειες περνούν μέσα από τη δημιουργία δύο πλατφορμών:
α)την πλατφόρμα e – MOMA.gr για να αντιμετωπιστούν οι αναθέσεις έργων και οι ανάγκες των απευθείας αναθέσεων με αξιοκρατικό και ισότιμο τρόπο και
β) την πλατφόρμα Epirusbooking.gr μέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν κλειστά σπίτια για να μετατραπούν σε ξενοδοχειακές κλίνες. Στην παρέμβαση αυτή θα μπορεί να ενισχύσει οικονομικά τους ενδιαφερόμενους η Περιφέρεια Ηπείρου με το Ειδικό Ταμείο, πέραν των προβλέψεων του ΕΣΠΑ.

Τέλος, τα μακροπρόθεσμα έργα που προτείνουν οι Ορίζοντες Ηπείρου, σε συνάρτηση με όλα τα παραπάνω, είναι τα εξής:

– Δημιουργία Κτηνοτροφικών Πάρκων, σε ένα μοντέλο συνεργατικής διαχείρισης με καθετοποιημένη παραγωγή, δράση που επιδοτείται εξ ολοκλήρου από το ΕΣΠΑ
– Φτηνή ενέργεια για όλους με φυσικό αέριο, είτε μέσω της δημιουργίας υποδομών LNG ή CNG, είτε μέσω της αξιοποίησης των μεγάλων αγωγών φυσικού αερίου (East Med και TAP), αν αυτό καταστεί εφικτό πολιτικά. Στην περίπτωση που αποτύχουν οι άλλες λύσεις, οι υποδομές CNG είναι ένα εφικτό έργο
– Ενιαία Αρχή Άρδευσης και Αγροτικό Νερό για την Ήπειρο, μια οργανωμένη αρχή που μετέπειτα θα συνδεθεί με τις κατά τόπους αρχές ύδρευσης.Το συνέδριο

Τέλος, ο συντονιστής της παράταξης για τα οργανωτικά θέματα του συνεδρίου, Μιχάλης Νάτσης έκανε γνωστό πως ως σήμερα έχουν εγγραφεί στην παράταξη 328 μέλη όταν ο καταστατικός στόχος ήταν για 300. Ο στόχος έχει ξεπεραστεί και ως τις 30 Ιουνίου εκτιμάται ότι τα μέλη της παράταξης μπορούν να φτάσουν τα 500, είναι δε σημαντικό όπως τόνισε ο κ. Νάτσης πως η σύνθεση των μελών δεν γίνεται με ομόκεντρους κύκλους αλλά εμφανίζει πολυσυλλεκτικότητα και διασπορά, με χαρακτηριστικό το γεγονός ότι από τα 328 μέλη, μόνο τα 20 ανήκουν στον ίδιο ευρύ οικογενειακό κύκλο.

Το συνέδριο της παράταξης πρόκειται να γίνει, σημαντικά διαφοροποιημένο οργανωτικά λόγω των περιορισμών της πανδημίας, κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.»

 

Tags: