Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 22/08/2016 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για φοίτηση στα επιμορφωτικά προγράμματα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.:
α) στο Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και
β) στο Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 14/09/2016. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα www.aspete.gr.

 

Tags:

, , , ,