Προκηρύξεις Θέσεων πλήρους απασχόλησης για την υποστήριξη δράσεων στο κέντρο ανοιχτής φιλοξενίας προσφύγων στη Φιλιππιάδα, νομός Πρέβεζας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Ψυχολογίας,
– Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
– Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στα κέντρα ανοιχτής φιλοξενίας,
– Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
– Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
– Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ,
– Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Επιθυμητά προσόντα:
– Άδεια οδήγησης,
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,
– Εθελοντική εργασία,
– Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών, αραβικών ή φαρσί)

Επιθυμητός τόπος διαμονής: Πρέβεζα, Άρτα, Φιλιππιάδα.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως την Τετάρτη 14/12/2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsis_hpeiros@freemail.gr με θέμα: ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ

Απαραίτητα προσόντα:
– Πτυχίο Παιδαγωγικής,
– Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία,
– Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
– Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης,
– Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:
– Άδεια οδήγησης,
– Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών,
– Εθελοντική εργασία,
– Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτιμητέα γνώση γαλλικών, αραβικών ή φαρσί

Επιθυμητός τόπος διαμονής: Πρέβεζα, Άρτα, Φιλιππιάδα.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως την Τετάρτη 14/12/2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση arsis_hpeiros@freemail.gr με θέμα: ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ

 

Tags:

, , , , , ,