Πόσοι έλεγχοι για κορωνοϊό έχουν γίνει από την αρχή της πανδημίας

Από την 1η Ιανουαρίου 2020 μέχρι σήμερα, στα εργαστήρια που διενεργούν ελέγχους για τον νέο κορωνοϊό
(SARS-CoV-2) και που δηλώνουν συστηματικά το σύνολο των δειγμάτων που ελέγχουν, έχουν συνολικά ελεγχθεί 4.305.364 κλινικά δείγματα ενώ από Μονάδες Υγείας και Κλιμάκια του ΕΟΔΥ που διενεργούν ελέγχους Rapid Ag έχουν ελεγχθεί 2.631.307 δείγματα. O μέσος όρος του τελευταίου επταημέρου (μέχρι 8/4/2021) είναι 47.717 έλεγχοι.

εξέλιξη ελεγχθέντων δειγμάτων από ΙΑΝ-2020 ως σήμερα

 

Tags: