Περιφέρεια Ηπείρου: Τροποποίηση του Μέτρου 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες”

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ηπείρου, ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε η αρ. 668/01-03-2017 ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ με θέμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ του άρθρο 9 της με αριθ. 2848/145689/28-12-2016 Απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. ( ΦΕΚ Β΄ 4310/30-12-2016) Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 << Βιολογικές Καλλιέργιες>> του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με Κωδικό ανάρτησης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 717Λ4653ΠΓ-93Ψ καθώς και το ΦΕΚ Β΄ 682/06-03-2017 στο οποίο δημοσιεύθηκε η εν λόγω ΚΥΑ.

Η τροποποίηση αφορά το ύψος της ενίσχυσης ανά δράση του Μέτρου 11 “Βιολογικές Καλλιέργειες”.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης νομών Ιωαννίνων ( τηλ.: 26510-79307 ) Άρτας ( 26810-72895), Θεσπρωτίας (26650-61408) και Πρεβέζης (26820-60824), στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ (τηλ. 26510-45141, 26510-45297), καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥπΑΑΤ-Βιολογική Γεωργία www.minagric.gr και στην ιστοσελιδα του ΠΑΑ www.agrotikianaptixi.gr

 

Tags: