Περιφέρεια Ηπείρου: Τελική συνάντηση για το έργο «ARGES» στα Ιωάννινα

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΤο έργο “Passengers and logistics information Exchange System – Σύστημα Ανταλλαγής Πληροφοριών για Επιβάτες και Εμπορεύματα» με ακρωνύμιο ARGES είναι στρατηγικό έργο και έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013, στο μέτρο 2.2 «βελτίωση των μεταφορών, δικτύων και υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας».

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (75%) και από Εθνικούς Πόρους (25%) της Ελλάδας και της Ιταλίας.

To έργο ARGES αποτελεί την υλοποίηση ενός σχεδιασμού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο συνεργασίας που ξεκίνησε εδώ και χρόνια μεταξύ των Οργανισμών Λιμένων της Απουλίας και της Ελλάδας, με σκοπό την από κοινού διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν στις ροές των μετακινήσεων επιβατών και εμπορευμάτων για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισής τους. Ειδικότερα το έργο αποσκοπεί στην ανταλλαγή δεδομένων στα Πληροφοριακά Δίκτυα Μεταφορών και Logistics για Εδαφική Οικονομική Ανάπτυξη, Ασφάλεια, Προσαρμογή στις Κοινοτικές Οδηγίες και Βελτίωση των τουριστικών ροών.

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ HΠΕΙΡΟΥ ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου διοργανώνει την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου στα Ιωάννινα, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Πλατεία Πύρρου 1), ώρα 10:00 π.μ. την τελική συνάντηση για το Στρατηγικό Έργο «ARGES».

 

Tags:

, , , , ,