Η Περιφέρεια Ηπείρου διαθέτει 158.000 Ευρώ για επισκευή του Αξονικού Τομογράφου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης διατίθεται το ποσό των 158.500 ευρώ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, για την «επισκευή του αξονικού τομογράφου εξομοίωσης ακτινοθεραπείας του τμήματος ακτινοθεραπείας». Η επιχορήγηση γίνεται από την ΣΑΕΠ 530 Ηπείρου.

 

Tags: