Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρωτοπόρος έρευνα του Πυρηνικού Ιατρού Καθ. Ανδρέα Φωτόπουλου και των συνεργατών του

Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος “Ορίζοντας 2020” (Horizon 2020) για τη Έρευνα και τη Καινοτομία, έκρινε θετικά το ερευνητικό έργο «GLIOMARK: Validation of blood-brain-barrier permeability as a glioma biomarker by means of the radiotracer 99mTc-tetrofosmin and single-photon emission computer tomography» και ενέκρινε συνολική χρηματοδότηση 4.7 εκατομμυρίων ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια.

Πρόκειται για ένα από τα λίγα εγκεκριμένα έργα τέτοιου τύπου πανευρωπαϊκά και το μόνο στον τομέα της Πυρηνικής Ιατρικής. Το έργο θα υλοποιηθεί από την κοινοπραξία 2 μικρομεσαίων εταιρειών (proACTINA SA-Ελλάδα & ConsulTech Technologieberatung GmbH-Γερμανία) και περιλαμβάνει 10 διακριτά πακέτα εργασίας που επικεντρώνονται στις 2 κλινικές μελέτες (Φάση 2 & 3) οι οποίες θα λάβουν χώρα σε επιλεγμένα νοσοκομεία της Ευρωπαϊκής επικράτειας.  Βασίζεται στην πρωτοπόρο έρευνα του Πυρηνικού Ιατρού καθηγητή Ανδρέα Φωτόπουλου (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιατρική Σχολή) και των συνεργατών του (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων) την τελευταία δεκαετία πάνω στον τομέα της απεικόνισης εγκεφαλικών βλαβών.

Όταν το έργο ολοκληρωθεί, θα είναι διαθέσιμο στην αγορά  ένα από τα λίγα διαγνωστικά προϊόντα για τους εγκεφαλικούς όγκους (γλοιώματα), το οποίο σε συνδυασμό με την διαγνωστική τεχνική Πυρηνικής Ιατρικής SPECT θα προσφέρει στην ιατρική κοινότητα ένα αξιόπιστο διαγνωστικό εργαλείο με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο GLIOMARK μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

– http://cordis.europa.eu/project/rcn/198240_en.html
– καθώς και στην ιστοσελίδα του έργου: http://www.gliomark.eu/

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply