Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ολοκλήρωση του έργου της δημιουργίας του Ιδρυματικού Αποθετηρίου «ΟΛΥΜΠΙΑΣ»

Την Δευτέρα 30/11/2015 υπήρξε τυπική ολοκλήρωση του έργου της δημιουργίας του Ιδρυματικού Αποθετηρίου του Ιδρύματός μας που φέρει τον διακριτικό τίτλο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» που χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» και υλοποιήθηκε με υπεύθυνο τον Αν. Πρύτανη κ. Τριαντάφυλλο Αλμπάνη.

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» δημιουργήθηκε σε υλοποίηση της πολιτικής του Ιδρύματός μας για την στήριξη της Ανοικτής Πρόσβασης στη Γνώση αλλά και της επιδίωξης του για την προβολή του σημαντικού ερευνητικού και εκπαιδευτικού έργου που υλοποιείται σε αυτό.

Ήδη το μεγαλύτερο μέρος της ερευνητικής παραγωγής των μελών της Ακαδημαϊκής μας Κοινότητας (Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, Πρακτικά Συνεδρίων, Διδακτορικές Διατριβές, Μεταπτυχιακές Εργασίες κ.α. ), μέρος της Εκπαιδευτικής Παραγωγής (Φοιτητικά Συγγράμματα, Εκδόσεις του Πανεπιστημίου μας κ.α. ), αλλά και Περιοδικές Επιστημονικές Εκδόσεις του Πανεπιστημίου μας όπως η Επιστημονική Επετηρίδα «ΔΩΔΩΝΗ», αρχεία, βιβλία και περιοδικά της Βιβλιοθήκης που σχετίζονται εκδοτικά ή θεματικά με την Ήπειρο ψηφιοποιήθηκαν και έχουν ενταχθεί στο Αποθετήριο «ΟΛΥΜΠΙΑΣ».

Μία πρώτη έκδοση του Αποθετηρίου, δόθηκε ήδη σε περιορισμένη δημόσια πρόσβαση και το επόμενο διάστημα μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίες διορθώσεις και έλεγχοι θα διατίθεται σε δημόσια πρόσβαση.

Ο εμπλουτισμός και η λειτουργία του Αποθετηρίου θα είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία, θα διέπεται από κανονισμό που αφού τεθεί σε διαβούλευση εντός της Ακαδημαϊκής μας Κοινότητας θα υποβληθεί για έγκριση στην Σύγκλητο με προοπτική ένταξής του στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματός μας.
Επιδίωξή μας είναι το Αποθετήριο να γίνει οργανικό συστατικό της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Λειτουργίας του Πανεπιστημίου μας.

 

Tags:

, , , ,