Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Επίσκεψη Μορφωτικού Ακολούθου της Πρεσβείας της Αιγύπτου

Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή κ. Γεώργιο Καψάλη, επισκέφθηκαν χθες ο Μορφωτικός Ακόλουθος της Πρεσβείας της Αιγύπτου στην Αθήνα Dr. Hussein Marie Mahmoud και ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Benha της Αιγύπτου Dr. Khalid Hassan Easawi και συζήτησαν θέματα συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Αιγύπτου.

Ο κ. Khalid Hassan Easawi από το Πανεπιστήμιο της Benha, ενός από τα σημαντικότερα Πανεπιστήμια της Αιγύπτου, πρόκειται να υποβάλει σύντομα πρόταση για την υπογραφή Πρωτοκόλλου ανάμεσα στα δύο Πανεπιστήμια.

 

Tags:

, , ,

Leave a Reply