Η Π. Τσίλη αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας, Αθλητισμού και Εθελοντισμού

Μετά την παραίτηση του Παντελή Κολόκα από τη θέση του αντιδημάρχου ο Δήμαρχος Ιωαννίνων, Θωμάς Μπέγκας, με απόφασή του όρισε ως αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Νεολαίας, Αθλητισμού και Εθελοντισμού του Δήμου Ιωαννιτών, με διάρκεια θητείας από 22-04-2019 μέχρι 31-08-2019, την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Παρασκευή Τσίλη, στην οποία μεταβιβάζονται η εποπτεία και ευθύνη της Διεύθυνσης:

Α) Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας & Πολιτισμού και θα έχει τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας άρθρο 16 .
Β) Κοινωνικής προστασίας, και θα έχει τις αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου μας άρθρο 15 και
Γ) Τις κατά τόπο αρμοδιότητες για τη δημοτική ενότητα Περάματος

 

Tags: