Οριστική λύση στο χρονίζον πρόβλημα ύδρευσης για τις Κοινότητες Αμπελιάς και Επισκοπικού

Οριστική λύση στο χρονίζον πρόβλημα ύδρευσης για τις Κοινότητες Αμπελιάς και Επισκοπικού δόθηκε με το νέο έργο που ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία.

Πρόκειται για την ενίσχυση της υδροδότησης Αμπελιάς και Επισκοπικού με τη διασύνδεση στο υδροδοτικό σύστημα του ΣΥΔΛΙ με αρχικό προϋπολογισμό 1,2 εκατομμυρίων ευρώ και τελικό κόστος κατασκευής με την έκπτωση 637.984,03.

Για την κατασκευή του συγκεκριμένου έργου είχε υπογραφεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΣΥΔΛΙ και του Δήμου Ιωαννιτών.

Τα προβλήματα υδροδότησης στην Αμπελιά και το Επισκοπικό υπήρξαν έντονα ειδικά κατά τους θερινούς μήνες.

Η οριστική αντιμετώπισή τους αποτέλεσε βασική προτεραιότητα για την σημερινή διοίκηση του ΣΥΔΛΙ και τους Δήμους Ιωαννιτών και Δωδώνης και αφού έγιναν οι απαιτούμενες μελέτες, η δημοπράτηση και κατασκευή, το έργο ολοκληρώθηκε και βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία.

Στο πλαίσιο της μεγάλης και ουσιαστικής αυτής παρέμβασης κατασκευάστηκε τμήμα δικτύου υψηλής πίεσης του ΣΥΔΛΙ από την πύλη του Πανεπιστημίου στο Νεοχωρόπουλο και μέχρι την υψηλή δεξαμενή Πεδινής για τη σύνδεση με τον νέο αγωγό Αμπελιάς

Επίσης κατασκευάστηκε νέος αγωγός για την υδροδότηση της Αμπελιάς και του Επισκοπικού, μήκους πέντε χιλιομέτρων περίπου ο οποίος συνδέθηκε στην Πεδινή με τα δίκτυα των κλάδων υψηλής και χαμηλής πίεσης.

Κατασκευάστηκαν νέα ρυθμιστική δεξαμενή στην Αμπελιά χωρητικότητας 200 κμ για αύξηση της επάρκειας και καλύτερη λειτουργία, αντλιοστάσιο στα όρια της Πεδινής με αντλητικά για την Αμπελειά και την Αγία Μαρίνα Πεδινής καθώς και νέα δίκτυα.

Εγκαταστάθηκε σύστημα τηλεδιοίκησης -παρακολούθησης και αυτοματισμού SCADA για την αυτόματη λειτουργία και την απομακρυσμένη παρακολούθηση των αντλιοστασίων, αντλιών, γεωτρήσεων και δεξαμενών στην Πεδινή, Αμπελειά και Επισκοπικό.

Η υδροδότηση του Επισκοπικού και της Αμπελιάς γίνεται από τη νέα ρυθμιστική δεξαμενή Αμπελιάς και τα υφιστάμενα δίκτυα και αντλιοστάσια. Με το νέο έργο αυξάνεται η ποσότητα και εξασφαλίζεται η επάρκεια παροχής ύδατος.

Για την επάρκεια της υδροδότησης καταργήθηκε ο παλιός κεντρικός αγωγός που εμφάνιζε διαρροές, απώλειες και πτώση πίεσης.

Η συνεργασία που υπήρξε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΔΛΙ μεταξύ όλων των μελών του και η συνδρομή του Δήμου Ιωαννιτών αποτέλεσαν κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση και την επίλυση ενός σημαντικού προβλήματος για δεκάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ σε δηλώσεις που έγιναν στο αντλιοστάσιο της Αμπελιάς τόνισε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο με το οποίο εξασφαλίζεται η επάρκεια νερού σε μία περιοχή είχε ιδιαίτερα προβλήματα. «Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και με τον ΣΥΔΛΙ και με την ΔΕΥΑΙ ώστε να εξαλείψουμε και τα τελευταία προβλήματα υδροδότησης που μπορεί να υπάρχουν στο λεκανοπέδιο», υπογράμμισε και ευχαρίστησε όλους όσους συνεργάστηκαν για την ολοκλήρωση του έργου.

 

Tags: