Οι …Tzoumakers: Μία αγροτική κοινότητα γύρω από τις ανοικτές τεχνολογίες

Μια ομάδα γεωργών και κτηνοτρόφων στα Βόρεια Τζουμέρκα επιχειρεί να συνεργαστεί για να κατασκευάσει κατάλληλα εργαλεία για τις δραστηριότητές τους. Η αγορά σπάνια καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες των τοπικών παραγωγών, λόγω της μορφολογίας της περιοχής και της μικρής κλίμακας, μη-εντατικού τύπου παραγωγής.

Απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις δημιουργήθηκε η ομάδα των Tzoumakers μία κοινότητα παραγωγών και επαγγελματιών του αγροδιατροφικού τομέα, διαμοιρασμού γνώσης, εμπειριών και δεξιοτήτων για την ανταλλαγή ιδεών και τον συμμετοχικό σχεδιασμό πρακτικών λύσεων.

Την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Μαΐου οι Tzoumakers ετοιμάζονται για τα πρώτα δύο, από μία σειρά εργαστηρίων κατασκευής, με σκοπό να πραγματοποιήσουν κάποιες από τις ιδέες τους.

πηγή: ert.gr

 

Tags: