Οι αμοιβές των αιρετών της Αυτοδιοίκησης – Πως, ποιοι και πόσο αμείβονται

Είναι η αμοιβή που κινητοποιεί τους υποψήφιους Δημοτικούς Συμβούλους; Η διάθεση προσφοράς στα κοινά ή μόνο η …δόξα και η αναγνωρισιμότητα;

Σύμφωνα με τους περισσότερους σημερινούς εκλεγμένους που απευθύνθηκε το Epirus News, οι οποίοι διαθέτουν την εμπειρία και τη γνώση στους σχετικούς … υπολογισμούς, δεν είναι μάλλον τα χρήματα.

Και αυτό διότι, το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου είναι απολύτως άμισθο. Τα μόνα έμισθα αξιώματα είναι αυτά των αιρετών που ασκούν δημοτική διοίκηση, δηλαδή του Δημάρχου, Αντιδημάρχου και προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου στον Α’ βαθμό και του Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη και του προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου. Και μάλιστα, όπως σημειώνουν με έμφαση νυν εκλεγμένοι, όχι απλώς δεν αμοίβεσαι αλλά …κοστίζει και αρκετά το να εκλεγείς, για τα διάφορα έξοδα προβολής, εκδηλώσεων και …κερασμάτων!

Ποιες οι απολαβές

Ειδικότερα στα 4.275 Ευρώ (μεικτά), δηλαδή περίπου στα 3.000 Ευρώ καθαρά διαμορφώνονται οι μισθοί των δημάρχων των μεγάλων πόλεων της χώρας.

Οι Δήμαρχοι Θεσσαλονίκης, Κορδελιού – Ευόσμου, Πάτρας, Πειραιά, Ηρακλείου, Λάρισας, Βόλου, Περιστερίου, Ρόδου, Ιωαννίνων, Χανίων, Αχαρνών, Νίκαιας, Χαλκίδας, Κέρκυρας, Καλλιθέας, εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή.

Ο αντιδήμαρχος στους δήμους αυτούς αμείβεται με 2.137 (μεικτά), τα καθαρά κυμαίνονται από 1.200 έως 1.500 ευρώ, ενώ ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου με 900 ευρώ (τα καθαρά είναι περί τα 600 ευρώ), για τις πόλεις αυτού του μεγέθους.

Τι προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση

  • Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους µε πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων ορίζεται σε 4.275 ευρώ, των δημάρχων των δήμων µε πληθυσμό από 20.000 έως 100.000 κατοίκους σε 3.420 ευρώ και των δημάρχων των δήμων µε πληθυσμό κάτω των 20.000 κατοίκων σε 2.565 ευρώ.
  • Οι αντιδήμαρχοι λαμβάνουν το πενήντα τοις εκατό (50%) της αντιμισθίας που αναλογεί στο δήμαρχο, ενώ οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν το είκοσι ένα τοις εκατό (21%) αυτής.
  • Η αντιμισθία που δικαιούνται τα αιρετά όργανα των δήμων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 92 του ν.3852/2010.
  • Οι αποδοχές που δικαιούνται να εισπράττουν οι γενικοί γραμματείς των δήμων καθορίζονται ως ποσοστό 65% επί της αντιμισθίας του οικείου δημάρχου.

Τι εισπράττουν οι περιφερειακοί Σύμβουλοι

Και εδώ συμβαίνει ακριβώς το ίδιο με τον Α’ βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή όσοι απλώς έχουν εκλεγεί στο αξίωμα του Περιφερειακού Συμβούλου είναι άμισθοι.

  • Η αντιμισθία του περιφερειάρχη είναι 4.275 ευρώ
  • Στον αντιπεριφερειάρχη καταβάλλεται αντιμισθία ύψους 3.206,25 ευρώ και στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου καταβάλλεται αντιμισθία ύψους 1.125 ευρώ
  • Η αντιμισθία που δικαιούνται τα ανωτέρω αιρετά όργανα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, προσαυξάνεται κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 181 του ν.3852/2010.

 

Tags:

, , , ,