Νέοι Αντιδήμαρχοι στο Δήμο Ιωαννιτών – Ποιοι είναι – 12 συνολικά

Στον ορισμό αντιδημάρχων με θητεία ενός έτους προχώρησε με απόφασή του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ.
Σύμφωνα με την απόφαση του Δημάρχου αντιδήμαρχοι ορίζονται:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΧΑΣ: Αντιδήμαρχος ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ποιότητας ζωής και πολεοδομίας, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.
2. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΥΡΟΥ-ΟΥΖΑ: Αντιδήμαρχος Αναπτυξιακού Προγραμματισμού- Ανάδειξης Μνημείων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Δημοτικής Ενότητας Ιωαννίνων και Νήσου, στην οποία παρέχεται αντιμισθία.
3. ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΒΒΑΣ: Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.
4. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΛΕΤΟΣ: Αντιδήμαρχος Έργων και Δημοτικής Ενότητας Ανατολής, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.
5. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΕΤΣΑΣ: Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα- Περιφερειακής Ανάπτυξης & Προστασίας Περιβάλλοντος – Λίμνης και Δημοτικής Ενότητας Παμβώτιδας, στον οποία παρέχεται αντιμισθία.
6. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΠΑΣ : Αντιδήμαρχος  Καθαριότητας, Συντήρησης έργων,  Πρασίνου και  Παιδικών Χαρών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.
7. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΩΛΗΣ: Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτικής Προστασίας και Δημοτικής Ενότητας Περάματος, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία.
8. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΪΒΑΤΙΔΗΣ : Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Επιχειρηματικότητας στον οποίο παρέχεται αντιμισθία.
9. ΕΛΕΝΗ ΑΚΟΝΙΔΟΥ: Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, στην οποία παρέχεται αντιμισθία. Μεταβιβάζονται επί πλέον των αρμοδιοτήτων της προεδρίας της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Νεολαίας και Άθλησης την εποπτεία και τον συντονισμό της λειτουργίας των Μουσείων και της Πινακοθήκης.
10. ΤΣΙΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: Αντιδήμαρχος   Κληροδοτημάτων και Δημοτικής Ενότητας Μπιζανίου , στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία.
11.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΛΗΣ: Αντιδήμαρχοσ Αθλητισμού και Διαχείρισης Κυνοκομείου, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία.
12. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΤΣΑΝΤΗ: Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας και Μεταναστευτικής Πολιτικής, στην οποία παρέχεται αντιμισθία.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου Ιωαννίνων κ. ΜΩΥΣΗ ΕΛΙΣΑΦ αναπληρωτής για την άσκηση των καθηκόντων του ορίζεται ο Αντιδήμαρχος ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΗΧΑΣ και σε περίπτωση που και αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο ΦΩΤΙΟ ΒΑΒΒΑ.
Με την ίδια απόφαση του Δημάρχου ορίστηκε Εντεταλμένη Σύμβουλος Εθελοντισμού, Νέας Γενιάς και Ισότητας των δύο φύλων η κ. Γιαννούλα Αθανασίου- Μαμακή.

 

Tags: