Νέο σχέδιο Κανονισμού για τις αποζημιώσεις ΠΣΕΑ θέτει σε διαβούλευση ο ΕΛΓΑ μέχρι 17 Ιουλίου 2015

epirusnewsΑπό το Σύλλογο Γεωπόνων Πρέβεζας

Σε εφαρμογή των Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΚΚΓ) σχετικά με τις Κρατικές Ενισχύσεις στο γεωργικό και δασονομικό τομέα και στις αγροτικές περιοχές για την περίοδο 2014-2020, ο ΕΛ.Γ.Α συνέταξε σχέδιο Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, το οποίο καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς και τις διαδικασίες χορήγησης Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων έναντι ζημιών στη γεωργική και ζωική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής από θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα.

Ο ΕΛ.Γ.Α καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμβάλει με τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις του, στη βελτίωση των διατάξεων του Κανονισμού.

Οι παρατηρήσεις, τα σχόλια και οι προτάσεις επί του σχεδίου του Κανονισμού, θα αποστέλλονται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις[email protected], [email protected], [email protected] και[email protected], το αργότερο μέχρι Παρασκευή 17/07/2015.

Να θυμίσουμε ότι οι Κρατικές Οικονομικές Ενισχύσεις είναι τα γνωστά σε όλους προγράμματα ΠΣΕΑ τα οποία προβλέπουν αποζημιώσεις σε παραγωγούς που έχουν πληγεί από θεομηνίες και ακραία καιρικά φαινόμενα, πέραν των αποζημιώσεων που προβλέπει ο κανονισμός ασφάλισης του ΕΛΓΑ. Οι αποζημιώσεις αυτές μπορεί να δίνονται για:
1. Ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου, δηλαδή επανεγκατάσταση φυτείας δενδρώδους καλλιέργειας.
2. Αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου.
3. Αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου και εξοπλισμού (κτιρίων, μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού).
4. Απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου.
5. Απώλεια παραγωγής, φυτικής ή ζωικής
6. Καταστροφή αποθηκευμένων προϊόντων.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply