Νέο Δ.Σ. στην Ε.Η.Μ.

Μετά τις εκλογές στην Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών στις 17 Μαρτίου 2019, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής:

Πρόεδρος: Σωτήριος Δερδεμέζης
Αντιπρόεδρος : Αικατερίνη Στεφοπούλου
Γεν. Γραμματέας: Νικόλαος Κατσικούδης
Ταμίας: Δημήτριος Κουνάβος
Εφορεία πολιτιστικών θεμάτων και Λαογραφικού Μουσείου: Κατερίνη Λιάμπη
Εφορεία βιβλιοθήκης και εκδόσεων: Νικόλαος Αναστασόπουλος
Εφορεία κτιριακών εγκαταστάσεων: Άρης Υφαντής
Εφορεία Πινακοθήκης: Χαράλαμπος Χαρίσης
Μέλος: Κωνσταντίνος Πέτσιος

 

Tags: