Νέες αλλαγές στο σύστημα εξετάσεων για τα γεωργικά φάρμακα: Παράβολο 25 € μέχρι 26/11 και εναλλακτικά με γραπτές εξετάσεις η χορήγηση του πιστοποιητικού

Από το Σύλλογο Γεωπόνων Πρέβεζας

epirusnewsΣε νέες αλλαγές προχώρησε το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο σύστημα εξετάσεων για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού Ορθολογικής Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων. Με την ΚΥΑ 7716/89356/14-8-2015 (ΦΕΚ Β΄1700) το ύψος του Τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις ορίζεται ως εξής:

Α) Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€)
Β) Από την 27η Νοεμβρίου 2015, το ανωτέρω Τέλος Εξέτασης ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€)

Εξάλλου με την ΚΥΑ 6669/79087/15-7-2015 (ΦΕΚ Β΄1791) ορίζεται ότι “οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς κατάρτισης δύνανται να χορηγούν τα πιστοποιητικά ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων μετά από γραπτές εξετάσεις των ενδιαφερομένων σε ερωτήσεις από τη βάση δεδομένων που τηρεί η ΣΕΑ (Υπουργείο)”.

Πάντως, όπως σπεύδει να διευκρινίσει το Υπουργείο στο σχετικό έγγραφό του: “Η έναρξη των γραπτών εξετάσεων για χορήγηση πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων γίνεται με ανακοίνωση της Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά την ολοκλήρωση της ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας που απαιτείται για την διενέργειά τους.”

Επομένως οι γραπτές εξετάσεις δεν πρόκειται να ξεκινήσουν άμεσα αλλά θα περιμένουμε και νέα ανακοίνωση από το Υπουργείο σχετικά με το πότε θα αρχίσει επίσημα η διεξαγωγή τους. Μέχρι τότε θα ισχύει ο ήδη γνωστός τρόπος εξέτασης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου.

Δείτε εδώ το έγγραφο με ολόκληρο τον Κανονισμό Εξετάσεων.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply