Νέα έργα της ΔΕΥΑΙ

Δύο νέα έργα της ΔΕΥΑΙ πήραν έγκριση χρηματοδότησης από το ΠΕΠ «Ήπειρος 2014—2020», όπως έγινε γνωστό σε συνέντευξη τύπου.

Το πρώτο με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟΥ & ΣΤΑΥΡΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» έχει προϋπολογισμό 6,9 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ, και αφορά την κατασκευή ολοκληρωμένων δικτύων συλλογής και μεταφοράς ακαθάρτων, στους οικισμούς Νεοχωρόπουλο και Σταυράκι.

Το δεύτερο έργο για το οποίο υπάρχει θετική αξιολόγηση για τη χρηματοδότησή του από το ΠΕΠ Ηπείρου, έχει προϋπολογισμό 2,5 εκ. ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ, και περιλαμβάνει τις εργασίες εκ νέου κατασκευής αγωγών ομβρίων, σε διάφορες περιοχές της πόλης.

Τα έργα

Σε ότι αφορά τα δύο έργα στο πρώτο, προβλέπονται νέα εσωτερικά δίκτυα ακαθάρτων ενώ τα υφιστάμενα έργα των δικτύων ακαθάρτων ενσωματώνονται στα νέα έργα.

Σε σχέση με τα έργα μεταφοράς, προβλέπεται η κατασκευή νέου αγωγού μεταφοράς που ξεκινά από την περιοχή του Νεοχωρόπουλου με κατεύθυνση προς Καρδαμίτσια, ο οποίος θα συλλέγει τα λύματα από τους οικισμούς Νεοχωρόπουλο και Σταυράκι και θα καταλήγει στο υπό κατασκευή αντλιοστάσιο ακαθάρτων στο Τσιφλικόπουλο.

Το συνολικό μήκος των προτεινόμενων εσωτερικών δικτύων και των βαρυτικών αγωγών μεταφοράς είναι περίπου 23Km και των καταθλιπτικών αγωγών περίπου 2,55Km.

Τέλος, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή σχεδόν 1.600 ιδιωτικών συνδέσεων.

Για το δεύτερο που περιλαμβάνει τις εργασίες εκ νέου κατασκευής αγωγών ομβρίων, σε διάφορες περιοχές της πόλης, ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:

  • η κατασκευή δικτύων ομβρίων σε τμήματα των οδών Δομπόλη, Αρύβα, Τέκμωνος, και σε μερικές οδούς των Αμπελοκήπων, με αποδέκτες κατασκευασμένα δίκτυα ομβρίων, συνολικού μήκους αγωγών 1.000 μ.
  • η κατασκευή πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων σε διάφορες οδούς στην περιοχή των Καρδαμιτσίων, με αποδέκτες κατασκευασμένα δίκτυα ομβρίων, συνολικού μήκους αγωγών 3.300 μ.
  • η κατασκευή δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων στην περιοχή της Νέας Ζωής, συνολικού μήκους αγωγών 1.000 μ.
  • η κατασκευή πρωτεύοντος αγωγού αποχέτευσης ομβρίων στην οδό Πηνελόπης Δέλτα στο Κάτω Νεοχωρόπουλο, με αποδέκτη τη λαγκάτσα, συνολικού μήκους αγωγού 570 μ.
  • η κατασκευή πρωτεύοντος και δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων σε διάφορες οδούς στην περιοχή της Μπάφρας του Δήμου Ιωαννιτών, με αποδέκτες κατασκευασμένα δίκτυα ομβρίων, αλλά και αποστραγγιστικούς αύλακες, συνολικού μήκους αγωγών 1.700 μ.

 

Tags: