Να αποσυρθεί το θέμα για το μεγάλο φωτοβολταϊκό στην Θεσπρωτία ζητά η “Λαϊκή Συσπείρωση” από το Περ. Συμβούλιο

«Μετά την σχετική αλληλογραφία και την απάντηση του μελετητή του έργου αποδεικνύεται ότι

  1. 1 Σύμφωνα με το υπόμνημα του μελετητή οι 91 επενδυτές είναι φυσικά πρόσωπα  που δεν υπάρχει πράξη σύστασης εταιρείας, και ένας ΟΤΑ (Δήμος Ηγουμενίτσας), για ένα έργο που θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 47,975 MWp.

Ωστόσο η διαβούλευση που ξεκίνησε με την με αριθμ πρωτ 1234922/2127/08.08.2022 πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου και για την οποία υπάρχει υπηρεσιακή εισήγηση αφορούσε το έργο 91 ιδιωτών, εγκατεστημένης ισχύος 45,479 MWp. Με τη προσθήκη του Δήμου Ηγουμενίτσας μεγαλώνει η ισχύς του έργου, προφανώς αλλάζοντας τη σωρευτική επίδραση στην περιοχή. Για το νέο έργο δεν υπάρχει υπηρεσιακή εισήγηση .

  1. Ομοίως, αυξάνοντας την ισχύ και πιθανώς την σωρευτική επίδραση του έργου οποιαδήποτε γνωμοδότηση άλλης υπηρεσίας (εφορεία αρχαιοτήτων, υπηρεσία νεωτέρων μνημείων κλπ) καθίσταται άκυρη. Οι υπηρεσίες γνωμοδότησαν για έργο μικρότερης ισχύος.
  2. Η ανάρτηση στο ΗΠΜ νέας ΜΠΕ στο πεδίο που προβλέπεται η ανάρτηση «πρόσθετων/διευκρινιστικών στοιχείων» ώστε να συμπεριληφθεί η συμμετοχή του Δήμου Ηγουμενίτσας, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα γιατί ως πρόσθετα στοιχεία εννοούνται δικαιολογητικά διευκρινιστικά στην υπάρχουσα επένδυση όχι μια νέα επένδυση μεγαλύτερης ισχύος.
  3. Η ανάρτηση μιας νέα ΜΠΕ που συντάχθηκε με βάση την ηλεκτρονική υπογραφή στις 13 Σεπτέμβρη 2022, ακυρώνει και τη διαβούλευση που ξεκίνησε από 8 Αυγούστου 2022. Αν στη διαβούλευση δεν συμμετείχε το κοινό αυτή η αλλαγή θα μπορούσε να παραβλεφτεί αφού στην πράξη δεν θα υπήρχε διαβούλευση. Αλλά για το συγκεκριμένο έργο με την παλιότερη, μικρότερη ισχύ, ενημερώθηκε και συνεδρίασε το Τοπικό Συμβούλιου Μαργαριτίου το οποίο με την υπ αριθμόν 7/2022/07.09.2022 απόφαση, γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά για το έργο.
  4. Δεν υπάρχει απόφαση ούτε από το Δημοτικό Συμβούλιο ούτε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηγουμενίτσας για τη δημιουργία ΦΒ από το Δήμο και για τη συμμετοχή του στο σχήμα των 91 ιδιωτών.
  5. Δεν υπάρχει καν απόφαση για την ανάθεση της υπηρεσίας «σύνταξη ΜΠΕ» από το Δήμο Ηγουμενίτσας στο συγκεκριμένο μελετητή.

Στην πράξη καλούμαστε να αποφασίσουμε με βάση το υπόμνημα του μελετητή το οποίο δεν εμφανίστηκε καν με την αρχική εισήγηση αλλά συντάχθηκε ως διευκρινιστική απάντηση στο αίτημα της «ΛΑΣΥ Περιφέρειας Ηπείρου» .

  1. Στο Ηλεκτρονικό Μητρώο δεν εμφανίζεται κανένας από τους 91 ιδιώτες, ούτε και ο Δήμος Ηγουμενίτσας, να έχει εξασφαλίσει άδεια παραγωγού από τη ΡΑΕ, ούτε και να έχει καταθέσει αιτήσεις για άδειες οποιαδήποτε ισχύος. Αυτό σημαίνει ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση καθίσταται άνευ αντικειμένου .

Επειδή ανάμεσα στα ονόματα των 91 ιδιωτών περιλαμβάνονται και υποψήφιοι της πλειοψηφούσας παράταξης μαζί με τις οικογένειές τους, ενώ με βάση τα δημοσιεύματα μένει να διευκρινιστεί αν περιλαμβάνονται και μέλη της οικογένειας του κ. Περιφερειάρχη και καθώς υπάρχουν μια σειρά «ασυμβατότητες» για το συγκεκριμένο έργο, σας καλούμε να αποσύρετε το θέμα μέχρι να έρθει νέα εισήγηση με τα νέα δεδομένα και ολοκληρωμένο φάκελο ώστε η Επιτροπή Περιβάλλοντος να συνεδριάσει με τα νέα στοιχεία.»

[δελτίο τύπου]

 

Tags: