Μποναμάς στα ΚΤΕΛ: 20 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό- Πόσα παίρνουν στην Ήπειρο

Με 20 εκατομμύρια Ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό θα αποζημιώσει μετόχους αστικών και υπεραστικών λεωφορείων με απόφαση της η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με την κυβερνητική απόφαση, το Αστικό ΚΤΕΛ Άρτας θα λάβει 89.258 Ευρώ και το Αστικό ΚΤΕΛ Ιωαννίνων 205.000 Ευρώ.

Τι παίρνουν τα υπεραστικά ΚΤΕΛ

Το Υπεραστικό ΚΤΕΛ της Άρτας θα λάβει 268.000 Ευρώ, της Θεσπρωτίας θα λάβει 166.000 Ευρώ, της Πρέβεζας 213.000 Ευρώ και τέλος το ΚΤΕΛ Ιωαννίνων θα λάβει 569.000 Ευρώ από το κρατικό πακέτο.

Πως γίνεται η καταβολή

Για την καταβολή της αποζημίωσης στους δικαιούχους θα πρέπει να προσκομιστούν τα εξής δικαιολογητικά:

  • Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι το νομικό πρόσωπο δεν τελεί σε καθεστώς πτώχευσης και εκκαθάρισης.
  • Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου, στον οποίο θα πιστωθούν τα χρήματα.
  • ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. του δικαιούχου.

 

Tags: