Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Ιωαννιτών – Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών και Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, υπέγραψαν χθες το πρωί ο Δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας και ο πρόεδρος του Φορέα, Πέτρος Τσουμάνης.

Παράλληλα ο Δήμαρχος σε δηλώσεις του τόνισε την ανάγκη συνέχισης και στήριξης της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, καθώς – ως γνωστόν – το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει την συγχώνευση των φορέων διαχείρισης στα τέλη του 2015. Ο κ. Μπέγκας είπε πως ο Δήμος θα θέσει το συγκεκριμένο θέμα στη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

Το αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας είναι η συνεργασία των δύο φορέων για την υλοποίηση πρότασης που έχει υποβάλει ο Φ.Δ.Λ.Π., με τίτλο «Ανάπτυξη δράσεων οικοτουρισμού στη Λίμνη Παμβώτιδα – Προώθηση διοργάνωσης περιηγητικών υδάτινων διαδρομών» διαμέσου της προμήθειας ηλιακού σκάφους, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου.

Το έργο αφορά στην προμήθεια ενός ηλιακού σκάφους και τη χρήση/ επίδειξη λειτουργίας του ως μέσου ανάπτυξης περιηγητικών εκπαιδευτικών και οικοτουριστικών υδάτινων διαδρομών στη Λίμνη Παμβώτιδα.

Στόχος του συγκεκριμένου έργου είναι η προβολή, ανάδειξη και προστασία του  μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Λίμνης Παμβώτιδας, η ήπια τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και η περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, μέσω της χρήσης και επίδειξης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών φιλικών προς το περιβάλλον.

Ο Δήμος στηρίζει τη λειτουργία του Φορέα:

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, Θωμάς Μπέγκας, αναφέρθηκε εκτός από το αντικείμενο του Μνημονίου Συνεργασίας και «στην σημειολογική σημασία» – όπως είπε – που δίνει η Δημοτική Αρχή στην υπογραφή του.

Όπως υπογράμμισε: «η Δημοτική Αρχή δηλώνει δημοσίως την ανάγκη της συνέχισης ύπαρξης του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης. Ξέρουμε ότι υπήρχε μέχρι σήμερα ο σχεδιασμός από την πολιτεία της συγχώνευσης Φορέων. Πονάμε τη λίμνη, είμαστε ο Δήμο που «κυκλώνει» την Παμβώτιδα και θεωρούμε άκρως απαραίτητη την ύπαρξη του Φορέα, καθώς είναι σημαντικός κρίκος στην προσπάθεια που γίνεται για τη σωτηρία της».

Ο Δήμαρχος Ιωαννιτών τόνισε πως «ο Δήμος, μαζί με την Περιφέρεια και πιστεύω μαζί και με τη νέα πολιτική ηγεσία που προέκυψε μετά τις εκλογές, όλοι μαζί πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια για τη λίμνη μας. Είναι πολύ σημαντικό να παραμείνει σε ισχύ ο Φορέας και αυτό θα το επικοινωνήσουμε στη νέα πολιτική ηγεσία της χώρας».

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, Πέτρος Τσουμάνης ευχαρίστησε το Δήμαρχο για τη στήριξη που παρέχει στο φορέα λέγοντας: «χαίρομαι πάρα πολύ γι’ αυτή τη συνεργασία και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί υπάρχει η υποστήριξη στο Φορέα Διαχείρισης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ. Δήμαρχο γιατί πιστεύω πως όλοι μαζί με τη συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε σημαντικά αποτελέσματα για την Παμβώτιδα».

Ο κ. Τσουμάνης μίλησε για έργα και δράσεις που θα βοηθήσουν το οικοσύστημα της λίμνης, ενώ αναφερόμενος ιδιαίτερα στο έργο που θα υλοποιηθεί μέσω της προμήθειας του ηλιακού σκάφους, τόνισε ότι θα δοθούν ευκαιρίες για συμπράξεις και συνεργασίες με επιχειρηματίες του τουρισμού, που θα ενισχύσουν την προσπάθεια για αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, ενώ θα ενισχυθούν οι δράσεις πληροφόρησης- ενημέρωσης του κοινού για το οικοσύστημα της λίμνης.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ιωαννιτών και του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας:

Στα Ιωάννινα σήμερα Δευτέρα την 02/02/2015, οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

1. Ο Δήμος Ιωαννιτών, εκπροσωπούμενος εν προκειμένω από το Δήμαρχο, κ. Θωμά Κ. Μπέγκα και

2. Ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας, εκπροσωπούμενος εν προκειμένω από τον Πρόεδρο κ. Πέτρο Τσουμάνη.

ΠΡΟΟΙΜΙΟ:

Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους τους οποίους έχει θέσει ο Δήμος Ιωαννιτών και ο Φορέας Διαχείρισης Λίμνης Παμβώτιδας (Φ.Δ.Λ.Π.) είναι η ανάδειξη και προστασία του πλούσιου φυσικού περιβάλλοντος και των τοπίων φυσικού κάλλους που διαθέτει η Λίμνη Παμβώτιδα και η ευρύτερη περιοχή γύρω από αυτήν, η δημιουργία νέων υπηρεσιών ποιοτικού τουρισμού, η ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής (πολιτιστικών, περιβαλλοντικών κ.λπ.), η ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας του νησιού, καθώς και η στήριξη και συνεργασία με φορείς που ασχολούνται με δραστηριότητες έρευνας, εκπαίδευσης και εθελοντισμού.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Ιωαννιτών και του Φ.Δ.Λ.Π., με την υπογραφή αυτού του μνημονίου, ξεκινούν προγράμματα δράσης που ενδεικτικά θα επικεντρωθούν:

– Στη μεταφορά περιβαλλοντικής τεχνογνωσίας, με τη συμβολή του Φ.Δ.Λ.Π. και άλλων  συνεργαζόμενων επιστημονικών φορέων, στο έργο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
– Στη σύνδεση της τοπικής μαθητικής και φοιτητικής κοινότητας με το Φ.Δ.Λ.Π. και το Δήμο  Ιωαννιτών, δύο φορείς που στοχεύουν ιδιαίτερα στην ενδυνάμωση των δεσμών τους με το μαθητικό και φοιτητικό δυναμικό της περιοχής αλλά και με τους δασκάλους και καθηγητές της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
– Στην ενδυνάμωση των δεσμών του Φ.Δ.Λ.Π. με τις τοπικές κοινωνίες, την ενίσχυση του ρόλου του Φ.Δ.Λ.Π. και του Δήμου Ιωαννιτών στην αναπτυξιακή πορεία του τόπου, στον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, την ενίσχυση της ελκυστικότητας των Ιωαννίνων ως χώρου μόνιμης κατοικίας κ.ά.
– Στη διοργάνωση ειδικευμένων σεμιναρίων, ακαδημιών (με διδάσκοντες από εθνικά/ διεθνή πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα)  υψηλής στάθμης και εμβέλειας σε τομείς αιχμής όπως και η προστασία περιβάλλοντος, καθώς και η αξιοποίησή του στον τομέα του τουρισμού.
– Στη διοργάνωση οργανωμένων εκδρομών σε περιοχές με γεωλογικό, οικολογικό και περιβαλλοντικό ενδιαφέρον και στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο οικοτουρισμός.
– Στην αξιοποίηση εθνικών, κοινοτικών και άλλων προγραμμάτων, για την προστασία του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα της Λίμνης Παμβώτιδας, και την βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων.
– Στην αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προμήθεια νέου εξοπλισμού και ειδικών μηχανημάτων, καθώς και την επισκευή υπαρχόντων, για τη μερική αντιμετώπιση της εποχικής επιφανειακής άνθησης (bloom) του πλαγκτόν (κυανοβακτηρίων) και τον καθαρισμό της λίμνης από τα επιπλέοντα σκουπίδια και αντικείμενα (καλάμια, κορμοί  κ.λπ.)

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Σκοπός της παρούσας συνεργασίας μεταξύ του Δήμου  Ιωαννιτών και του Φ.Δ.Λ.Π. είναι η συνεργασία στην υλοποίηση πρότασης που έχει υποβάλει ο Φ.Δ.Λ.Π., με τίτλο «Ανάπτυξη δράσεων οικοτουρισμού στη Λίμνη Παμβώτιδα –  Προώθηση διοργάνωσης περιηγητικών υδάτινων διαδρομών» διαμέσου της προμήθειας ηλιακού σκάφους, στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον 2014» του Πράσινου Ταμείου.

Η εκπόνηση του ανωτέρου έργου έχει ως στόχο την προβολή, ανάδειξη και προστασία του  μοναδικού φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Λίμνης Παμβώτιδας, την ήπια τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, μέσω της χρήσης και επίδειξης νέων τεχνολογιών και εφαρμογών φιλικών προς το περιβάλλον.

Το έργο αφορά στην προμήθεια ενός ηλιακού σκάφους και τη χρήση/ επίδειξη λειτουργίας του ως μέσου ανάπτυξης περιηγητικών εκπαιδευτικών και οικοτουριστικών υδάτινων διαδρομών στη Λίμνη Παμβώτιδα.

Επειδή, διαμέσου της υλοποίησης του έργου θα δοθούν ευκαιρίες για συμπράξεις και συνεργασίες με επιχειρηματίες του τουρισμού, θα ενισχυθούν οι δράσεις πληροφόρησης/ενημέρωσης του κοινού και των μαθητών/ φοιτητών, θα προωθηθεί η αειφορική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής και θα ενδυναμωθεί η ευαισθητοποίηση και η συμμετοχική διαδικασία των κοινωνικών εταίρων και του κοινού στην προσπάθεια προστασίας της Λίμνης Παμβώτιδας, κρίνεται αναγκαία η πλήρης συνεργασία των δύο φορέων στην υλοποίηση του έργου.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω στόχων οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν να συνεργασθούν στους εξής τομείς:

1. Ο  Δήμος  Ιωαννιτών θα προσφέρει την απαραίτητη στήριξη (τεχνική, άδειες κ.λπ.) για τη συντήρηση του σκάφους και τον ασφαλή ελλιμενισμό του στην λίμνη, καθώς και για την εγκατάσταση πυλώνα για την τροφοδοσία του σκάφους με ηλεκτρικό ρεύμα.

2. Ο Δήμος  Ιωαννιτών θα φροντίσει για την προβολή και διάχυση των στόχων και αποτελεσμάτων του έργου στην τοπική κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής.

3. Ο Φ.Δ.Λ.Π. θα αναλάβει τη λειτουργία του σκάφους διαθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό (χειριστή σκάφους, οικοξεναγό).

4.  Ο Φ.Δ.Λ.Π. θα είναι υπεύθυνος έναντι του Πράσινου Ταμείου για την υλοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

5. Ο Δήμος  Ιωαννιτών και ο Φ.Δ.Λ.Π. θα διερευνήσουν από κοινού τρόπους που θα μπορούσαν να αποφέρουν έσοδα στους δύο φορείς από τη λειτουργία του σκάφους.

6.  Το σκάφος θα εξυπηρετεί εξίσου και από κοινού τις ανάγκες του  Δήμου  Ιωαννιτών και του Φ.Δ.Λ.Π. για την υλοποίηση των  προγραμμάτων τους, όπως προβολής των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, εκπαίδευσης μαθητών/ φοιτητών, επίδειξης καλών πρακτικών ήπιων μορφών τουρισμού κ.λπ.

5. Μετά την οριστική παραλαβή του έργου ο Δήμος  Ιωαννιτών και ο Φ.Δ.Λ.Π. αναλαμβάνουν από κοινού την μακροπρόθεσμη λειτουργία και βιωσιμότητα του έργου.

Τα συμβαλλόμενα μέρη:

Ο Δήμαρχος Ιωαννιτών
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φ.Δ. Λίμνης Παμβώτιδας

 

Tags:

, , , , , , , , ,

Leave a Reply