Μέτρα για τον καταροϊκό πυρετό

ΆρταΟ Δήμος Αρταίων, στα πλαίσια της πρόληψης και αντιμετώπισης της νόσου του καταρροϊκού πυρετού των μηρυκαστικών, προχωρά σε ενέργειες προκειμένου να βοηθήσει τους κτηνοτρόφους της περιοχής, ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή εξάπλωση της νόσου.

Συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος Αρταίων ζήτησε από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Άρτας, να πραγματοποιήσουν ενημερωτική ημερίδα, με θέμα τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης του καταρροϊκού πυρετού στα αιγοπρόβατα και βοοειδή, με ειδικότερη αναφορά στον τρόπο μετάδοσης της νόσου αλλά και στις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για τον περιορισμό της εξάπλωσής της νόσου

Επίσης ο Δήμος Αρταίων προτίθεται θα διαθέσει κατάλληλο χημικό υλικό (IMPERATOR), για τους ενδιαφερόμενους κτηνοτρόφους, ώστε με δικά τους μέσα να ψεκάσουν κοινόχρηστους και επικίνδυνους για την επώαση του ενδιάμεσου ξενιστή του ιού του καταρροϊκού πυρετού, χώρους.

Να υπογραμμιστεί ότι η νόσος του καταρροϊκού πυρετού, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο και η έξαρση του σε περιοχές της Ηπείρου, που διαπιστώνεται το τελευταίο διάστημα, υποβοηθείται από την αλλαγή των καιρικών συνθηκών.

 

Tags:

, , , , ,

Leave a Reply