Μετανάστευση και καταγγελίες κατά των συνοριοφυλάκων της Frontex

Ο Frontex, ο ευρωπαϊκός οργανισμός που φυλάσσει τα σύνορα της ΕΕ, θα πρέπει να συστήσει ένα μηχανισμό εξέτασης των καταγγελιών για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και των αιτούντων άσυλο, υπογράμμισαν οι ευρωβουλευτές με ψήφισμά τους την Τετάρτη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης πριν την ψηφοφορία ο Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος υποσχέθηκε ότι η Επιτροπή θα λάβει υπόψη αυτήν την πρόταση κατά την αναθεώρηση του κανονισμού για τον Frontex το Δεκέμβριο.

Το ψήφισμα, που εγκρίθηκε με 488 ψήφους υπέρ, 114 κατά και 33 αποχές, στηρίζει τη σχετική σύσταση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για δημιουργία μηχανισμού από τον Frontex που θα ερευνά τις καταγγελίες για παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων του οργανισμού.

Υποβολή παραπόνων εναντίον συνοριοφυλάκων που φέρουν τα διακριτικά του Frontex

Ο μηχανισμός θα πρέπει να καταστεί “ένα πρωτοβάθμιο όργανο εξέτασης προσφυγών”, υποστηρίζει το ΕΚ και υπογραμμίζει ότι “τα άτομα που θεωρούν ότι έχουν θιγεί από τους συνοριοφύλακες που φέρουν τα διακριτικά του Frontex θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν καταγγελία”.

Προκειμένου να αποτραπεί η καταχρηστική χρήση του μηχανισμού καταγγελιών, οι ευρωβουλευτές προτείνουν να μην γίνονται δεκτές ανώνυμες καταγγελίες. Τονίζουν, ωστόσο, ότι τούτο δεν θα πρέπει να αποκλείει καταγγελίες οι οποίες θα υποβάλλονται από τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό του καταγγέλλοντος που ενδέχεται να μην επιθυμεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του.

Καταγγελίες κατά των υπαλλήλων που αποστέλλονται στον Frontex από τα κράτη μέλη της ΕΕ

Καθώς ο Frontex δεν έχει αρμοδιότητα να λαμβάνει πειθαρχικά μέτρα κατά άλλων προσώπων εκτός από τα μέλη του προσωπικού του, οι ευρωβουλευτές προτείνουν ότι το γραφείο του Υπεύθυνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να διαβιβάζει μια καταγγελία εις βάρος ενός προσκεκλημένου υπαλλήλου στην αρμόδια εθνική αρχή. Το ψήφισμα καλεί τον Frontex και τα κράτη μέλη να συνεργάζονται στενά προκειμένου να διασφαλίζουν “ότι δίδεται η κατάλληλη συνέχεια σε καταγγελίες κατά προσκεκλημένων υπαλλήλων”.

Πρόσθετοι πόροι και ειδική προστασία για τις ευάλωτες ομάδες

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι το Γραφείο του Υπεύθυνου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι επαρκώς εξοπλισμένο και στελεχωμένο ώστε να μπορεί να διεκπεραιώνει τις καταγγελίες που λαμβάνει και ζητεί να προβλεφθούν οι απαιτούμενοι πρόσθετοι πόροι για τον σκοπό αυτό. Υπογραμμίζουν επίσης ότι είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί ειδική προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, των γυναικών που είναι θύματα διώξεων λόγω φύλου, των ατόμων ΛΟΑΔΜ και άλλων ευάλωτων ομάδων.

 

Tags:

, , , , , , ,