Κοινή διαμαρτυρία συλλόγων επαγγελματιών – επιστημόνων για αποκλεισμό από ρυθμίσεις χρεών

Το Σχέδιο Νόμου για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων προς τις τράπεζες, την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία στο πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, δεν περιλαμβάνει τους ελεύθερους επαγγελματίες (ιατρούς, δικηγόρους, μηχανικούς, οικονομολόγους, κλπ) .

Θεωρούμε επιβεβλημένο και αυτονόητη προϋπόθεση για κάθε επιτυχή προσπάθεια αναθέρμανσης της οικονομίας και οικονομικής ανάπτυξης, την υπαγωγή στις ρυθμίσεις του νόμου των επιστημόνων και ελευθέρων επαγγελματιών, τη ραχοκοκαλιά δηλαδή της οικονομίας, με τους αυτούς τουλάχιστον όρους και προϋποθέσεις και ανεξάρτητα από το αν το 85% των συνολικών οφειλών τους ανήκει σε έναν ή περισσότερους πιστωτές.

Η εξαίρεση αυτή δεν μπορεί να βρει επαρκές νομικό και ηθικό έρεισμα στο γεγονός ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του «Νόμου Κατσέλη». Και αυτό γιατί ο «Νόμος Κατσέλη» θέτει ιδιαιτέρως αυστηρές προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα εν τοις πράγμασι να εξαιρεί μεγάλο αριθμό ελεύθερων επαγγελματιών, κατ΄ άνιση αντιμετώπισή τους με τις επιχειρήσεις.

Σκοπός του Νόμου δεν μπορεί να είναι άλλος από την επίτευξη της απομείωσης χρεών των βιώσιμων, πλην όμως υπερχρεωμένων επιχειρήσεων κάθε μορφής, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρέη προς το δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις Τράπεζες υπερβαίνουν κατά πολύ το ΑΕΠ της χώρας μας.

Η ρύθμιση των χρεών αυτών θα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία των θέσεων εργασίας, στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και στην ανάκαμψη της οικονομίας. Δεν μπορείτε ως ευνομούμενη Πολιτεία να αγνοείτε περισσότερους από 300.000 επιστήμονες και ελεύθερους επαγγελματίες.

 

Tags: