Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Ιωαννίνων: 14η Τακτική Γενική Συνέλευση

Τα μέλη του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Ιωαννίνων (Ι.Ο.Ι.) καλούνται στην 14η Τακτική Γενική Συνέλευση του Ομίλου, η οποία θα γίνει την Τετάρτη 15 Μαρτίου και, σε περίπτωση μη απαρτίας, την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017, στις 20:30, στο Λεμβοστάσιο 11 του Ε.Α.Ν.Κ.Ι..

Η ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης περιλαμβάνει, σύμφωνα με το Καταστατικό του Ι.Ο.Ι., τα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, τον απολογισμό και τον ισολογισμό της διαχείρισης, καθώς και τον προγραμματισμό και τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2651 009 009 και 6977 433 589.

 

Tags: