Ισχυρή σύσταση για μαθήματα μέσω διαδικτύου από τα φροντιστήρια των Ιωαννίνων

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Νομού Ιωαννίνων, μετά από συνεδρίαση που έγινε στις 26/10/2020, εκτιμώντας την κρισιμότητα της κατάστασης έτσιόπως αυτή εξελίσσεται με την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων στην πόλη μας, αποφάσισε ομόφωνα:

Να απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τα μέλη του να συνεχίσουν τα μαθήματα καθώς και τα διαγωνίσματα τους μόνο μέσω του διαδικτύου (τηλεεκπαίδευση) με όλα τα κατάλληλα ηλεκτρονικά μέσα για δύο εβδομάδες από 27/10/2020 μέχρι και 14/11/2020, με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της ατομικής και κοινωνικής ευθύνης που πρέπει να μας διακρίνει. Με την επανεκτίμηση της κατάστασης θα υπάρξει η σχετική ενημέρωση

 

Tags: