Ήπειρος Α.Ε.: Έγκριση προγράμματος CLLD/LEADER

Η Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο «ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.», κατόπιν υποβολής Φακέλου Υποψηφιότητας, εγκρίθηκε ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) για την υλοποίηση του προγράμματος τοπικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020.

Το ποσό Δημόσιας Δαπάνης που κατανεμήθηκε στην ΟΤΔ της ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. είναι 6.700.000,00 € για το CLLD/LEADER (ΠΑΑ) και 1.500.000,000 € για CLLD/LEADER (ΕΠΑΛΘ).

Η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος που αφορά το CLLD/LEADER (ΠΑΑ) είναι όλη η ΠΕ Ιωαννίνων εκτός από τη Δημοτική Κοινότητα Ιωαννίνων και όλη η ΠΕ Θεσπρωτίας. Αντίστοιχα η περιοχή παρέμβασης του προγράμματος που αφορά το CLLD/LEADER (ΕΠΑΛΘ) περιλαμβάνει συγκεκριμένες παραθαλάσσιες τοπικές κοινότητες των Δήμων Ηγουμενίτσας και Φιλιατών της ΠΕ Θεσπρωτίας.

Στο προηγούμενο χρονικό διάστημα η ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. κλήθηκε να αναμορφώσει το υποβληθέν πρόγραμμά της που αφορά στο CLLD/LEADER (ΠΑΑ), ώστε να οριστικοποιηθούν οι δράσεις, οι οποίες αφορούν έργα ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα και να κατανεμηθούν τα διατιθέμενα ποσά σ’ αυτές.

Εγκρίθηκε στις αρχές Αυγούστου το αναμορφωμένο πρόγραμμα από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΠΑΑ 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΠΑΑΤ). Οι διαμορφωμένες δράσεις αφορούν:

Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με παραγόμενο γεωργικό προϊόν
Μεταποίηση γεωργικών προϊόντων με παραγόμενο μη γεωργικό προϊόν
Παραγωγή ειδών διατροφής μετά την α’ μεταποίηση
Μεταποίηση δασοκομικών προϊόντων
Βιοτεχνίες – Χειροτεχνία
Εμπόριο
Υπηρεσίες
Τουρισμός (καταλύματα, εστίαση, εναλλακτικές μορφές τουρισμού)
Συνεργασίες (clusters)
Αγροτική οδοποιία
Έργα ύδρευσης
Ενίσχυση φορέων για κατασκευή παραδοσιακών στολών και οργάνων
Στήριξη επενδύσεων για τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς (μουσεία, μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)
Μετεγκαταστάσεις κτιρίων γεωργικών εκμεταλλεύσεων
Σχέδια διατοπικής και διακρατικής συνεργασίας

Ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις του τοπικού προγράμματος βρίσκεται στην ιστοσελίδα της εταιρείας epirussa.gr.

Εντός του επόμενου εξαμήνου και εφόσον ολοκληρωθεί η σύνταξη του απαραιτήτου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση του προγράμματος από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ) του ΠΑΑ 2014-2020, θα προκηρυχθούν οι δράσεις ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα που αφορούν στο ΕΓΤΑΑ. Σε ό,τι αφορά το CLLD/LEADER (ΕΠΑΛΘ) αναμένονται οδηγίες από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ για την αναμόρφωση του τοπικού προγράμματος που αφορά στο CLLD/LEADER (ΕΠΑΛΘ).

 

Tags: