Ιωάννινα: Στην εταιρεία “MOTLEY” η ΟΑΣΗ

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΤο Δ.Σ. της ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι. ενέκρινε το πρακτικό δημοπρασίας για την ΟΑΣΗ και ανέθεσε στην εταιρεία «MOTLEY ΜΕΠΕ» τη διαχείριση του χώρου με μηνιαίο μίσθωμα 7.000 ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο κατ’ έτος 2% συν τον τρέχοντα πληθωρισμό (και όχι λιγότερο από 2% σε περίπτωση αρνητικού πληθωρισμού).

Το Δ.Σ. της ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι. πριν τη λήψη απόφασης εξέτασε προσεκτικά όλα τα δικαιολογητικά που κατέθεσε η εταιρεία στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας και διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονταν πλήρως σε όσα προβλέπονταν στα τεύχη της διακήρυξης.

Τέλος το Δ.Σ. ανέθεσε στον δικηγόρο της ΔΗ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Ι., τη – σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης – σύνταξη του συμφωνητικού, το οποίο θα υπογραφεί από τα δύο μέρη.

 

Tags:

, , ,

Leave a Reply