Ιωάννινα: Πρόσκληση στους πολίτες για υποβολή απόψεων – καταγραφή προβλημάτων μετακίνησης

Στα πλαίσια εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου μας, παρακαλούνται και προσκαλούνται οι Φορείς και Δημότες της πόλης να υποβάλλουν τις απόψεις τους ώστε να εντοπιστούν – αναλυθούν και αξιολογηθούν τα υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατά τις καθημερινές τους μετακινήσεις στο Δήμο Ιωαννιτών.

Η ενημέρωση και υποβολή απόψεων, μπορεί να γίνειηλεκτρονικά με θέμα«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΑΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ» στην Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ιωαννιτών, στην ηλεκτρονική διεύθυνση texniki@ioannina.gr

Για τους δημότες που δεν έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές υπηρεσίες, η υποβολή των προτάσεων – απόψεων μπορεί να πραγματοποιείται εγγράφως στο Πρωτόκολλο του Δήμου με θέμα:

«ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΑΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

Σε κάθε περίπτωση, οι απόψεις που θα υποβληθούν θα τεθούν υπόψη των μελετητώνκαι είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσουν στην αποτελεσματική και ρεαλιστική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης.

 

Tags: