Ιωάννινα: Ημερίδα με θέμα “Παρουσίαση Τεχνικών Εγχειριδίων & Αποτελέσματα Εργαστηρίου Πρακτικών Ενδιαφέροντος” από την ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε.

Ιωάννινα, λίμνη & νησίΗ ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ, σε συνεργασία με το ΤΕΕ – Τμήμα Ηπείρου, εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Νέοι Επιστήμονες Ηπείρου», στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης Νέων Επιστημόνων στην Ήπειρο», διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ – Τμήμα Ηπείρου (Αραβαντινού 6-8) στα Ιωάννινα τη Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:00.

Στην ημερίδα θα παρουσιασθούν ενδιαφέρουσες πρακτικές που έχουν αναδειχθεί για την υποστήριξη νέων επιστημόνων καθώς και οι μελέτες – εγχειρίδια που εκπονήθηκαν από το ΤΕΕ-Τμήμα Ηπείρου στο πλαίσιο της Πράξης για τεχνικά έργα στον πρωτογενή τομέα, έργα οικολογικής και ενεργειακής δόμησης και ενεργειακά έργα ΑΠΕ.

Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης 7: «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» της κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δωρεάν.

 

Tags:

, , , , , ,

Leave a Reply