Ιωάννινα: Εργασίες στη νησίδα της Λ. Δωδώνης

Απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στην λωρίδα κυκλοφορίας πλησίον της διαχωριστικής νησίδας στον άξονα της νότιας εισόδου της πόλης της Λεωφόρου Δωδώνης – Ε.Ο. Ιωαννίνων Άρτας,  στο ρεύμα ανόδου και καθόδου, θα ισχύσει την Δευτέρα 12-11-2018, την Τρίτη 13-11-2018 και την Τετάρτη 14-11-2018, από ώρα 7:30 π.μ και έως το πέρας των εργασιών, διότι θα γίνουν τμηματικά εργασίες κοπής των χόρτων και διαμόρφωσης της νησίδας.

 

Tags: